Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 418  ble oppdatert: 30-09-2021

Tittel på brukerhistorien: BIM-basert energistyring krympet elektrisitetsforbruket med 40 prosent 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Bølgen Kulturhus bruker sensorikk og eksisterende byggdata til å redusere strømregningen og få bedre inneklima. 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Larvik Kulturhus «Bølgen»

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):SAStech,Team Exact, VDCnordic, IC-meter, Airthings 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Kjetil Viker
Driftsjef/operations Manager
LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF


Mile Petrovic
Business Manager
Team EXACT.


Jarle Sølyst
CTO og gründer
SASTECH as


Tom Holbein
Partner/ Daglig leder
VDCnordic AS

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: bygget i 2008, men allikevel stort forbedringspotensiale for luftkvalitet og energioptimalisering, samt en rekke andre fordeler med Digital tvilling i drift.

Beskrivelse av brukerhistorien: 

På Bølgen Kulturhus i Larvik har man sett potensialet for å redusere strømregninga med inntil 40 prosent ved hjelp av sensorikk og eksisterende byggdata. Den brukervennlige plattformen gir smartere overvåkning og energistyring. Plattformen er web-basert og henter data fra ulike IoT-sensorer, og kan knyttes til alle digitale representasjonsformater og informasjonskilder som er relevante for bygget.

Logger også forbruket på micro-plan

Plattformen bryter også ned forbruket til den enkelte komponent, apparat eller rom, til målbare størrelser og logger det. Tanken er at jo mer oppstykket bildet man kan skape av energibruken, desto mer nøyaktig kan den respektive byggeier gjøre sine oppgraderinger, forbedringer og besparelser.

– Det er foreløpig umulig å si akkurat hvor mye energi vi faktisk kan klare å spare, men at vi i mange bygg på sikt kan halvere forbruket, er jeg rimelig viss på. Et kulturhus som Bølgen har et veldig varierende bruk. Én kveld kan det være tusen stykker innom dørene. En annen bare femti. Systemet jobber imidlertid som om det skulle vært fullt trøkk hele tiden. Det er nok derfor vi klarer vi å få ned totalforbruket så godt akkurat her, men vi har god tro på at vi skal klare å få det ned tilsvarende i andre bygg også. Antageligvis mer, sier Holbein.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. VDC, Digital gjennomføring, 3D Scan, Drone scan, Fotogrammetri, Scan2BIM, Digital tvilling, IoT, Energioptimalisering, eksisterende bygg, ny bygg

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Bestillere og byggherrer, Eiendomsforvaltere

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering, Co2-effekt

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Samarbeidsprodukt, SAStech, Team Excat, VDCnordic Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://drive.google.com/file/d/17zXcDK5Y_cMcpPHD7va-bE9iM44qytQR/view?usp=sharing

Link til informasjon/presse om brukerhistorien: https://bimverdi.no/bim-basert-energistyring-krympet-elektristetsforbruket-med-40-prosent

Overordnet effektberegning – med tall: 

Plattformen skal ifølge skaperne kunne svare på mange av de 47 behovene beskrevet av de store byggherrene bak «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse»

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Her kommer det effekt tall, etter workshop med Byggherre og SAStech AS, i god tid før BRD21

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Her kommer det effekt tall, etter workshop med Byggherre og SAStech AS, i god tid før BRD21

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

Her kommer det effekt tall, etter workshop med Byggherre og SAStech AS, i god tid før BRD21

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Her kommer det effekt tall, etter workshop med Byggherre og SAStech AS, i god tid før BRD21

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):

Her kommer det effekt tall, etter workshop med Byggherre og SAStech AS, i god tid før BRD21