Innsendte brukerhistorier

Disse er godkjent av innsender for publisering. Brukerhistoriene trenger ikke å være fullstendige, men skal gi en oversikt over tema og historier som er under utvikling.

Brukerhistoriene bygger på anbefalingene i Digital Veikart 2.0 Vi tilstreber å angi økonomiske og miljømessige effekter

Du kan legge inn en brukerhistorie når du er logget inn på MinSide

Du kan se opptak av brukerhistoriene som ble presentert på Bygg reis Deg 20.-22. oktober ved å gå til disse datoene på BIM-kalenderen her.


# 347  ble oppdatert: 19-10-2021

Tittel på brukerhistorien: 70 % tidsbesparelse i mengdeberegning og kalkulasjon 

____________________________________________________________________________________________

Undertekst: Hvordan automatisk merke innervegger og yttervegger, beregne areal, høyde, lengde, dimensjoner og åpninger. 

____________________________________________________________________________________________

Prosjektet for brukerhistorien: Samarbeidet mellom Are Treindustrier og Modulize

____________________________________________________________________________________________

Eier eller bruker av prosjektet/bygget: Are Treindustrier ved Åsmund Borgum

____________________________________________________________________________________________

Muliggjører(e):Modulize 

Representant for muliggjører:

____________________________________________________________________________________________

Personer som skal presentere brukerhistorien


Håkon Kalbakk
Co-founder & CCO
Modulize as


Åsmund Borgum
Prosjektingeniør
Are Treindustrier as

.

 


Hovedutfordringen som skal belyses eller løses: Tidsbruk ved areal, mengdeberegning og kalkulasjon av veggelementer i boligprosjekter

Beskrivelse av brukerhistorien: 

Are Treindustrier er en av Norges ledende leverandører av prefabrikerte elementer. Selskapet er innovative og satser på nye digitale løsninger. Et av prosjektene som er intitiert i 2021 er «70 % tidsbesparelse i mengdeberegning og kalkulasjon» og det er innledet et samarbeid med Modulize. Modulize er en startup i Oslo som lager teknologi for automatisert areal-, mengdeberegning og kalkulasjon for prefab produsenter. Programvaren er i pilotfase, kan lese .IFC filer, automatisk merke innervegger og yttervegger, beregne areal, høyde, lengde, dimensjoner og åpninger.

Stikkord eller tags for teknologi, målgrupper, tema etc. prefab, kalkulasjon, estimering

Hovedmålgrupper for brukerhistorien: Utførende (entreprenører), Byggevareprodusenter og varehandel, Produsenter

Tallfestede økonomiske eller miljømessig gevinster eller effekter kan brukeren fremskaffe? Kostnadsreduksjon, Økt effektivisering

Digital løsning (produkt, tjeneste) som er sentral i brukerhistorien: Modulize Link til produ

sent, leverandør eller teknisk løsning: https://modulize.io/

Link til informasjon/presse om brukerhistorien:

Overordnet effektberegning – med tall: 

Effekter på salg (hvis tilgjengelig):

Effekter på kostnader (hvis tilgjengelig):

Effekter på produktivitet (hvis tilgjengelig):

70 % reduksjon i tidsbruk på areal- og mengdeberegning.

Effekter på HMS (hvis tilgjengelig):

Miljø-effekter, eks. CO2-utslipp (hvis tilgjengelig):