Styringsgruppen i BIM Verdi

Halvor Jenssen

Adm.dir i NTI as og styringsgruppeleder i BIM Verdi


NTI ble grunnlagt i 1945 og er i dag en av Europas største leverandører av digitale teknologi- og informasjonstjenester for aktører i bygg, design og industri. Vår visjon er å være en betrodd teknologipartner ved å tilby kompetansen, metodeverket og løsningene som gir varig forretningsverdi for våre kunder. Foruten rådgivning, tilbyr vi også kompetanseutvikling og kurs. Vi har 30 års erfaring innen kursvirksomhet og utdanner årlig 10.000 personer innen CAD og BIM.

Øyvind Skarholt

Adm.dir i Norsk Byggtjeneste


Byggtjeneste er den største leverandøren av produkt –og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden, og tilrettelegger for økt samhandling. Hvor du er i prosessen avgjør hvilke produkter du møter fra oss og hva som er relevant. Med Norsk Byggevarebase (NOBB), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering når vi deg i de ulike fasene

Einar Gudmundsson

COO i Catenda as


Catenda builds Bimsync®, the next generation cloud based platform where construction information comes alive. Bimsync® makes it easy to collaborate between all stakeholders in construction projects with an easy to use interface, intuitive 3D visualisation, powerful issue management and secure digital data management. Projects become easier to run - you reduce risk, increase value and build better together. In eight years of operation we have built our solution, and helped build the international standards underpinning data exchange in the global construction industry.

Harald Rosingaunet

Produktdirektør i Holte as


Holte er en markedsledende digital aktør og Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs til bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Med 40 års erfaring har vi tilegnet oss meget god kompetanse innen fagområder som HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring. Vi er i alt 140 ansatte fordelt over fire kontorer, henholdsvis Oslo, Trondheim, Tønsberg og Gdansk. Holte er kjent for å være en attraktiv samarbeidspartner og en toneangivende aktør i bransjen. Vi har flere tusen fornøyde kunder som til daglig opplever en enklere og mer effektiv arbeidsdag gjennom produkter fra Holte.

Kjetil Løften

Forretningsutvikler, Pipelife as


Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Våre rør benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

Per Stubberud Lieng

Økonomisjef, Gausdal Landhandleri as


Gausdal Landhandleri er en faghandel innen byggevarehandelen som gir deg de gode tradisjonene og den gode servicen - som vi har gjort det siden 1938. Vårt hovedkontor og hovedlager ligger på Lillehammer. Bedriften har i dag 380 ansatte fordelt på våre 21 byggevarehus i Innlandet og Viken. Vårt hovedmarked er alle som bygger og fornyer, og vårt produktspekter er byggevarer, trelast og jernvarer.

Bjørnar Torsnes

Adm.dir. CodeIT as


- Solving Traceability To trace something, it must be identifiable, i.e., coded. To code and trace you need to understand, collect, and prepare data. Using advanced data capture and coding technologies, CodeIT is the enabler that can link together all information about your products. About origin and provenance. About how they are processed. CodeIT make this data available for coding and identification. To other processes. Throughout the supply chain. To end-users.

Christian Seierstad

Manager i EG Norge as


Over 21.000 private og offentlige kunder har lagt ansvaret for IT-løsningene sine i EGs hender. Dette gjør EG til Skandinavias ledende leverandør av bransjespesifikk programvare, noe vi ser på som et ansvar som forplikter. Vi i EG utvikler, leverer og utfører service på vår egen programvare, slik at vi kan ta ansvar for kvaliteten på hele leveransen. Dette gjør oss trygge på at kundene våre får akkurat den nyskapende teknologien som støtter best opp om ambisjonene deres.

Troels Hansen

CEO / Konsernsjef i Logiq AS


Logiq specialices in services and solutions for eBusiness, electronic data interchange (EDI), centralized product catalogues and the integration and exchange of business information between you and your partners Our customers save between 30 - 80% of the cost of manual processes and increase efficiency by using our services to share documents and trade information electronically - achieving the main goals for most businesses by making better use of resources and cutting costs.

Lars-Fredrik Forberg

Direktør Boligutvikling og Bærekraft


Mestergruppen er Norges største bolig- og byggevarekonsern og våre medlemmer bygger nærmere 3500 boliger og mer enn 500 fritidsboliger i året. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Vi har de siste årene mer enn tredoblet omsetningen vår og skapt et vertikalt integrert konsern med merkenavn som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling.

Styringsgruppen velges av partnerne i BIM Verdi og skal godkjenne og etterleve planer og budsjetter i nettverksprosjektet.