Deltaker

http://gs1.no

Hovedkontakt:

Knut Mathisen

Ansvarlig BAE

GS1

Virksomhetsbeskrivelse:

GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit forening. Vi er medlem av en global organisasjon, GS1, som utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 115 land og over 2 millioner bedrifter bruker GS1s standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 7000 medlemmer i stadig flere bransjer.

For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser.

GS1-systemet er hjertet i vår virksomhet – det effektiviserer aktørenes handel og logistikkprosesser, globalt og lokalt.

Basert på erfaringstall og beste praksis fra din bransje i mange land, kan GS1 Norway hjelpe deg med å identifisere hvor potensialet er størst og hvor det er enklest å realisere.

Våre virksomhetskategorier: Tjenesteleverandør

Våre kundetyperr: Bestiller/byggherre, Enterprenør/byggmester, Byggevareprodusent, Byggevarehandel, Eiendom/drift, Leverandør av digitale verktøy, innhold og løsninger, Organisasjon, nettverk m.m.

Linkedin


Dersom GS1 har registrert digitale verktøy eller tjenester i verktøyoversikten, så vil de snart bli synlige her.


Dersom GS1 har skrevet artikler i artikkel-skjemaetMinSide, så vil de snart bli synlige her.