Se informasjon om prosjektutvikling og søknadsbistand

Prosjektutviklingsteamet i BIM Verdi

har lang erfaring med å strukturere muligheter og utfordringer slik at de blir konkrete, avgrensede, innovative og støtteberettiget.

Bård Krogshus

Linkedin

Daglig leder i Verdinettverk as


Økonom med fokus på verdiskaping nettverks- og kunnskapsbygging for SMB’er gjennom prosjektutvikling, digitalisering innen mediebransjen, elæring og byggenæringen. Fartstid som Kompetansemegler i Forskningsrådet, FRAM-rådgiver i Innovasjon Norge. Nettverksleder i BIM Verdi.

Heidi Fuglum

Linkedin

Forretningsutvikler i Konvintek AS


Lang erfaring med internasjonal industriutvikling, strukturering og avgrensing av problemstillinger. Sitter i klageutvalget for Skattefunn jurymedlem i BIA (Bruker InnovasjonsArena) i Forskningsrådet.