Beta-utgave av Verktøyoversikten

Dette er en oversikt over digitale verktøy og ressurser fra deltakere i BIM Verdi. Det kan være programvareløsninger, innholdsdatabaser, digitale tjenester, maskinlesbare standarder og andre digitale ressurser som muliggjør økt verdiskaping i bygg, anlegg og eiendom.


Denne oversikten har hatt en lang inkubasjonstid med utprøving av flere konsepter som skal sikre innhold og bruksnytte. Verktøy ene skal kobles til artikler, foretaksprofiler i BIM Verdi, samt gjøres tilgjenglige i verktøy som Prosjekthjelperen i NKF.
Vi takker opprinnelige støttespillere som coBuilder, Statsbygg, NTI, Norsk Byggtjeneste, Trimble, Holte, buildingSMART Norge for støtte og tålmodighet.


For å registrere verktøy her må du p.t. ha en brukerkonto som er koblet til en deltaker i BIM Verdi.
Når du er innlogget, kan du se – og redigere – verktøy som du har registrert – her: www.bimverdi.no/mine-verktoy. Du kan sortere på formål og IFC-kompatibilitet i denne visningsversjonen. Bedre søke- og filtreringsfunksjoner kommer.


Filtrere alfabetisk på verktøynavn (ikke leverandørnavn) her:

# 2191 Sist oppdatert 02-06-2024

Verktøy/ressurs: Environment for Revit

fra NTI AS

Link til produktbeskrivelse hos leverandøren

Åpen BIM-kompatibilitet:

IFC/BIM-kompatibel er på plass

Type ressurs:

Programvare

Formål:

Prosjektering og bygging (ProsjektBIM)

Anvendelser:

Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper

https://github.com/gs1/DigitalLinkDocs

Kort beskrivelse:

Environment for Revit er det optimale verktøyet for å arbeide med landskapsdesign i Revit.

Lengre beskrivelse:

Hva er Environment for Revit?
Environment for Revit er det optimale verktøyet for å arbeide med landskapsdesign i Revit. Det er en plugin som er utviklet av landskapsarkitekter for landskapsarkitekter og har alle nødvendige verktøy for å designe landskap i Revit uten behov for ytterligere software eller programmeringsferdigheter.
Med Environment for Revit får landskapsarkitektene mulighet til å levere fullverdig BIM og med dette få mer tyngde for faget fra tidlige faser i prosjekteringen.