Beta-utgave av Verktøyoversikten

Dette er en oversikt over digitale verktøy og ressurser fra deltakere i BIM Verdi. Det kan være programvareløsninger, innholdsdatabaser, digitale tjenester, maskinlesbare standarder og andre digitale ressurser som muliggjør økt verdiskaping i bygg, anlegg og eiendom.


Denne oversikten har hatt en lang inkubasjonstid med utprøving av flere konsepter som skal sikre innhold og bruksnytte. Verktøy ene skal kobles til artikler, foretaksprofiler i BIM Verdi, samt gjøres tilgjenglige i verktøy som Prosjekthjelperen i NKF.
Vi takker opprinnelige støttespillere som coBuilder, Statsbygg, NTI, Norsk Byggtjeneste, Trimble, Holte, buildingSMART Norge for støtte og tålmodighet.


For å registrere verktøy her må du p.t. ha en brukerkonto som er koblet til en deltaker i BIM Verdi.
Når du er innlogget, kan du se – og redigere – verktøy som du har registrert – her: www.bimverdi.no/mine-verktoy. Du kan sortere på formål og IFC-kompatibilitet i denne visningsversjonen. Bedre søke- og filtreringsfunksjoner kommer.


Filtrere alfabetisk på verktøynavn (ikke leverandørnavn) her:

# 2190 Sist oppdatert 30-05-2024

Verktøy/ressurs: NTI SCAFFPLANNER

fra NTI AS

Link til produktbeskrivelse hos leverandøren

Åpen BIM-kompatibilitet:

IFC/BIM-kompatibel er på plass

Type ressurs:

Programvare

Formål:

Prosjektering og bygging (ProsjektBIM)

Anvendelser:

Design og modellering, Simulering og analyse, Kommunikasjon og samarbeid

https://github.com/gs1/DigitalLinkDocs

Kort beskrivelse:

NTI SCAFFPLANNER er en plug-in til Autodesk Revit for planlegging av stillaser.

Lengre beskrivelse:

NTI SCAFFPLANNER er en plug-in til Autodesk Revit som muliggjør samhandling i planlegging av stillaser. Det er et fullverdig BIM-verktøy med smarte løsninger som skaper en komplett oversikt over prosjektets omfang.

Hvorfor velge NTI SCAFFPLANNER?
Unngå feil
Reduser risiko
Øk sikkerheten

Med NTI SCAFFPLANNER kan du planlegge stillaset rundt det som skal bygges. Dette gjør at du kan finne feil i tidligfase, og bygge stillaset riktig første gang – dette øker sikkerheten.