Beta-utgave av Verktøyoversikten

Dette er en oversikt over digitale verktøy og ressurser fra deltakere i BIM Verdi. Det kan være programvareløsninger, innholdsdatabaser, digitale tjenester, maskinlesbare standarder og andre digitale ressurser som muliggjør økt verdiskaping i bygg, anlegg og eiendom.


Denne oversikten har hatt en lang inkubasjonstid med utprøving av flere konsepter som skal sikre innhold og bruksnytte. Verktøy ene skal kobles til artikler, foretaksprofiler i BIM Verdi, samt gjøres tilgjenglige i verktøy som Prosjekthjelperen i NKF.
Vi takker opprinnelige støttespillere som coBuilder, Statsbygg, NTI, Norsk Byggtjeneste, Trimble, Holte, buildingSMART Norge for støtte og tålmodighet.


For å registrere verktøy her må du p.t. ha en brukerkonto som er koblet til en deltaker i BIM Verdi.
Når du er innlogget, kan du se – og redigere – verktøy som du har registrert – her: www.bimverdi.no/mine-verktoy. Du kan sortere på formål og IFC-kompatibilitet i denne visningsversjonen. Bedre søke- og filtreringsfunksjoner kommer.


Filtrere alfabetisk på verktøynavn (ikke leverandørnavn) her:

# 2189 Sist oppdatert 30-05-2024

Verktøy/ressurs: NTI for Revit

fra NTI AS

Link til produktbeskrivelse hos leverandøren

Åpen BIM-kompatibilitet:

IFC/BIM-kompatibel er på plass

Type ressurs:

Programvare, Standard eller forskrift, Metodikk eller rutinebeskrivelse, Digital tjeneste

Formål:

Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Eiendomsdrift og vedlikehold (EiendomsBIM)

Anvendelser:

Design og modellering, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Simulering og analyse, Bærekraft og miljø

https://github.com/gs1/DigitalLinkDocs

Kort beskrivelse:

NTI FOR REVIT er en add-in til Autodesk Revit

Lengre beskrivelse:

NTI FOR REVIT er en add-in til Autodesk Revit som tilbyr ideelle funksjoner og verktøy for å jobbe smartere i dine daglige prosesser i Revit.
Mange Revit-brukere syntes manglende struktur og oversikt over modeller, tegninger og egenskaper er utfordrende. Inkonsistent data i modellene fører til feil og manglende kvalitet, og utgivelse av eksport av modeller til andre systemer er veldig tidkrevende. I tillegg støtter NTI FOR REVIT byggebransjens IKT-krav, for eksempel navngiving, klassifisering, egenskapsdata og bygningsdeler.

Se for deg et verktøy som akselererer arbeidsflyten, optimaliserer datakvaliteten i BIM-modellene og sparer deg tid.

NTI FOR REVIT er en løsning basert på over 100 funksjoner for de fleste utfordringer i Revit, og gir verdi for alle parter som inviolveres i et BIM-prosjekt.

Produktet er fleksibelt og kan tilpasses med en rekke funksjoner til forskjellige formål og arbeidsprosesser.