Beta-utgave av Verktøyoversikten

Dette er en oversikt over digitale verktøy og ressurser fra deltakere i BIM Verdi. Det kan være programvareløsninger, innholdsdatabaser, digitale tjenester, maskinlesbare standarder og andre digitale ressurser som muliggjør økt verdiskaping i bygg, anlegg og eiendom.


Denne oversikten har hatt en lang inkubasjonstid med utprøving av flere konsepter som skal sikre innhold og bruksnytte. Verktøy ene skal kobles til artikler, foretaksprofiler i BIM Verdi, samt gjøres tilgjenglige i verktøy som Prosjekthjelperen i NKF.
Vi takker opprinnelige støttespillere som coBuilder, Statsbygg, NTI, Norsk Byggtjeneste, Trimble, Holte, buildingSMART Norge for støtte og tålmodighet.


For å registrere verktøy her må du p.t. ha en brukerkonto som er koblet til en deltaker i BIM Verdi.
Når du er innlogget, kan du se – og redigere – verktøy som du har registrert – her: www.bimverdi.no/mine-verktoy. Du kan sortere på formål og IFC-kompatibilitet i denne visningsversjonen. Bedre søke- og filtreringsfunksjoner kommer.


Filtrere alfabetisk på verktøynavn (ikke leverandørnavn) her:

# 2188 Sist oppdatert 30-05-2024

Verktøy/ressurs: Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection

fra NTI AS

Link til produktbeskrivelse hos leverandøren

Åpen BIM-kompatibilitet:

IFC/BIM-kompatibel er på plass

Type ressurs:

Programvare, Digital tjeneste

Formål:

Prosjektering og bygging (ProsjektBIM), Miljøberegninger (MiljøBIM), Ombruk og resirkulering (SirkBIM)

Anvendelser:

Design og modellering, GIS/kart, Digitalt innhold, skanning, dokumenter og egenskaper, Prosjektledelse og dokumentstyring, Simulering og analyse, Feltarbeid og inspeksjon, Bærekraft og miljø, Kommunikasjon og samarbeid

https://github.com/gs1/DigitalLinkDocs

Kort beskrivelse:

Autodesk AEC Collection gir deg som jobber innen bygg tilgang til de beste programmene på markedet.

Lengre beskrivelse:

Uansett om du er arkitekt, konstruktør, installatør eller entreprenør kan du ta byggeprosjektet fra idé til ferdigstilling. Programmene som inngår i løsningen er alle kompatible med hverandre og gjør det mulig å designe, konstruere, kollisjonskontrollere, visualisere og simulere slik at prosjektet kan føres sikkert gjennom hele prosessen.

Fordelene med AEC Collection:
– Få tilgang til alle de nyeste utgavene og cloud-versjoner, slik at du er best mulig rustet til både dagens og fremtidens arbeid.
– Få dekket mange behov med de viktigste programvarene i en samlet pakke, som for eksempel Revit, AutoCAD og Civil 3D, hvor programvarene er kompatible med hverandre.
– Sikre enkelt samarbeid og utveksling av data, uansett om samarbeidspartnerne dine arbeider i 2D eller 3D.