Fra deltakerprofilene (skal overføres til eget skjema)

Eksempel pĂĽ utfordringer, tema etc. fra deltakere – og som ønskes diskutert/testet med nettverkskollegaer i BIM Verdi.

Disse temaene blir gjennomgĂĽtt med tanke pĂĽ mulig samhandling, piloter, prosjekter, søknader etc.- pĂĽ vĂĽre webinarer pĂĽ torsdager kl to. Meld deg pĂĽ vĂĽrt nyhetsbrev for ĂĽ holde deg orientert (det pop’er opp pĂĽ skjermen 🙂 ).  Se ogsĂĽ tema som er utviklet til Brukerhistorier med fornøyde kunder. Du kan legge inn og oppdatere innspill via din Deltakerprofil som du finner pĂĽ MinSide.

Foretaksnavn Aktuelt prosjekt, tema, teknologi etc. Aktuell utfordringer/løsninger for testing/bearbeiding i nettverket

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Loop – EDI-portal for leverandører Webbasert portal for ĂĽ muliggjøre digital dokumentutveksling med leverandører uten EDI-støtte.

Autility AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Digital Tvilling for forvaltning, drift og vedlikehold Vi er interessert i innspill fra eiendomsforvaltere og driftsansvarlige pü problemstillinger fra deres hverdag, som vi ved bruk av vür AI drevne Digitale tvilling forhüpentligvis kan bidra med ü løse og/eller effektivisere

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

VDC-sertifiseringskurs VDC gir bedre prosjektplanlegging og -gjennomføring

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Avfallsfrie Byggeplasser Utvikle metoder og prosesser for ĂĽ fjerne avfall fra produksjon til ferdig bygg og renovering

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

Center for Green Shift in the Built Environment The mission is to promote interdisciplinary approaches and to contribute to a smart, safe, and sustainable built environment.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Scaffplanner Stillas og midlertidige konstruksjoner – fra papir til modell og aktiv planlegging

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Connect – Utveksling av handelsdokumenter Skybasert tjeneste for utveksling av handelsdokumenter (ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura, varekatalog, m.m.)

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Gilje RFID prosjekt med merking av produkt for optimal vare- og dataflyt i produksjon og i verdikjede. Har redusert produksjonsomstilling fra 15 dager til 5 timer.

Nordvestvinduet AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Digital interaksjon med kunder/arkitekter Prosjektet skal utvikle et helhetsperspektiv i vür leveranse. BIM er en naturlig del i byggeprosjekt büde i Norge og i UK. I dag er et vindu kun definert som standard-vindu. Dette betyr at vür store varianthündtering ikke kan integreres i en BIM modell ved import av produktspesifikke data. Det samme gjelder egenskaper ved vinduet som uverdier og miljøegenskaper. Miljø er nü viktig i byggeprosjekter og flere bygg skal BREEAM sertifiseres. EPD (Environmental Product Declaration) mü derfor i fremtiden vÌre produkt og ordrespesifikk til det enkelte bygg. Et delmül i prosjektet er ü overføre data digitalt inn i BIM-modeller for de unike prosjektene. State of the art i bransjen er at dette skjer ved at man sender informasjonen i PDF-format og med svÌrt liten grad av automatisert import/eksport.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Mestergruppen Produksjonsplanlegging koblet mot BIM med merking i produksjon. Logistikk fra produksjon og helt frem til byggeplass.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Pilotprosjekt Norgips og JM Produksjonsoptimalisering og logistikk med tanke pĂĽ ĂĽ oppnĂĽ avfallsfri byggeplass.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Pipe Prefab Prefab av komplette VVS systemer – redusere avfall, kost og økt kvalitet

Veidekke Entreprenør AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Mulighet til ĂĽ koble utslippsdata pĂĽ hver enkelt transaksjon (fakturalinje/ordrelinje)

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

LCA analyser LCA beregninger kan forenkles med gode BIM data. Hva kan nettverket jobbe med for ü øke kveliteten pü analysene

Norkart AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Dataflyt fra BIM-oppstart til ferdig byggesøknad Korrekte, kvalitetssikrede grunnlagsdata inn i prosjekt

Backe Østfold as

– se deltakere i BIM Verdi her

Langhusbadet klimgassregnskap fra BIM

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

GrowingCircle Integrated Data for Efficient and Sustainable Construction

Reduzer AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Reduzer Integrasjon med andre program og integrasjon av produktdatamaler inkludert EPD-data.

Veidekke Entreprenør AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Klimagassutslipp forbundet med kjøp av varer og tjenester Hvordan fü verifisert utslippsdata pü alle produkter og tjenester vi kjøper (EPD eller tilsvarende)

Mestergruppen

– se deltakere i BIM Verdi her

Vareflyt 4.0 Hvordan bruke digitale produkt- og ordredata til ĂĽ skape bedre logistikkflyt pĂĽ byggeplass?

Norsk Byggtjeneste AS

– se deltakere i BIM Verdi her

API-tjenester, NOBB Miljødata, Hvilke miljødata er det behov for i byggenÌringen?

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

eiendomsBIM Hvilke krav stiller eier til en Digital tvilling og hvordan skal den vedlikeholdes.

VINN

– se deltakere i BIM Verdi her

Nettverksbygger Grunnlag for aktiv i nord

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Fritzøe Engros Et logistikkprosjekt som ivaretar varemottak, innlagring, lokasjonsstyring, utekspedering med transportbestilling.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

AF Energi Et logistikkprosjekt med innkjøpsløsning til produksjon som hensyntar ledetider, varemottak basert pü EDI ordre, lagring, merking med bruk av GS1-128 strekkode og SSCC, plukk og opplasting pü bil, klar for utkjøring

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Glava logistikkprosjekt Et logistikkprosjekt der inngĂĽr merking med GS1-128 strekkode, RFID og SSCC, samt bruk av EDI og sending av elektronisk pakkseddel nivĂĽ 3 og 4.

Eg Norge AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Effektive vareleveranse, byggeplasslogistikk og JIT (just in time), bruk av informasjon fra BIM-modellene i hele verdikjeden, digital tvilling, valg av bÌrekraftige produkt og sertifisering av miljøvennlige bygg

GS1

– se deltakere i BIM Verdi her

Åpne standarder Digitalisering av næringen i videste forstand

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bilagsfri byggeplass – Smarte kontrakter .Vareflyt – Pullplan – 4D/ 5D – SMART kontrakt – 4D/5D – Blockchain Automatisere Bilagsføring og rapportering

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bruk av digitalt verktøy i digitalt tverrfaglig samhandling “ufarliggjøre” bruk av VR i møter

HRP AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Datafangst, digitalisering og visualisering.

Frogn kommune

– se deltakere i BIM Verdi her

Prosjekt Dyrløkkebakken

Geograf Digital AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Skanning og BIM-modellering av Nidarosdomen

Loopfront AS

– se deltakere i BIM Verdi her

SirkBIM

Materia AS

– se deltakere i BIM Verdi her

ombrukskartleggingsverktøy

Smart Innovation Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

AI-klyngen

Smart Innovation Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

DECOM-klyngen

Smart Innovation Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Smarte byer og samfunn

Splitlift as

– se deltakere i BIM Verdi her

WSP Norge AS

– se deltakere i BIM Verdi her

MiljøBIM

Møller Eiendom

– se deltakere i BIM Verdi her

Dataarkitektur, Fra BIM – Digital Tvilling, Digital Tvilling

One Click LCA

– se deltakere i BIM Verdi her

LCA

Madaster Services Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

SirkulÌrøkonomi

LCA.NO AS

– se deltakere i BIM Verdi her

EPD-generator

HeidelbergCement Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

PDT’er; Produktdatamaler (“templates”) pĂĽ CEN/nasjonalt nivĂĽ, sammen med verdikjede-kolleger/-konkurrenter, for framtidig digital kommunikasjon av produkt-egenskaper

Modulize

– se deltakere i BIM Verdi her

Automatisere areal- og mengdeberegning i bygg fra .IFC filer

Construction City Cluster

– se deltakere i BIM Verdi her

digital materialinformasjon, logistikk og vareflyt

Order Control AS

– se deltakere i BIM Verdi her

EDI, innkjøp, logistikk

Fra eget skjema ‘Utforderinger’. Vi ber om at deltakerne overfører sine utfordringer hit.

Utfordringer og ‘pes’ – godkjent for publisering

Du kan registrere, endre og velge ĂĽ publisere til denne oversikten nĂĽr du er innlogget og har valgt tjenesten pĂĽ www.bimverdi.no/minside

Foretaksnavn Et prosjekt, produkt, teknologi etc. som du vil… Problemstilling eller kommentar for diskusjon
Loopfront AS [341] [369]
Norsk Byggtjeneste AS [341] [369]
Norsk Wavin [341] [369]
Norkart AS [341] [369]