Fra deltakerprofilene (skal overføres til eget skjema)

Eksempel på utfordringer, tema etc. fra deltakere – og som ønskes diskutert/testet med nettverkskollegaer i BIM Verdi.

Disse temaene blir gjennomgått med tanke på mulig samhandling, piloter, prosjekter, søknader etc.- på våre webinarer på torsdager kl to. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg orientert (det pop’er opp på skjermen 🙂 ).  Se også tema som er utviklet til Brukerhistorier med fornøyde kunder. Du kan legge inn og oppdatere innspill via din Deltakerprofil som du finner på MinSide.

Foretaksnavn Aktuelt prosjekt, tema, teknologi etc. Aktuell utfordringer/løsninger for testing/bearbeiding i nettverket

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Loop – EDI-portal for leverandører Webbasert portal for å muliggjøre digital dokumentutveksling med leverandører uten EDI-støtte.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Scaffplanner Stillas og midlertidige konstruksjoner – fra papir til modell og aktiv planlegging

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Connect – Utveksling av handelsdokumenter Skybasert tjeneste for utveksling av handelsdokumenter (ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura, varekatalog, m.m.)

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Gilje RFID prosjekt med merking av produkt for optimal vare- og dataflyt i produksjon og i verdikjede.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Pipe Prefab Prefab av koplette VVS systemer – redusere avfall, kost og økt kvalitet

VINN

– se deltakere i BIM Verdi her

Nettverksbygger Grunnlag for aktiv i nord

Eg Norge AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Effektive vareleveranse, byggeplasslogistikk og JIT (just in time), bruk av informasjon fra BIM-modellene i hele verdikjeden, digital tvilling, valg av bærekraftige produkt og sertifisering av miljøvennlige bygg

HeidelbergCement Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

PDT’er; Produktdatamaler («templates») på CEN/nasjonalt nivå, sammen med verdikjede-kolleger/-konkurrenter, for framtidig digital kommunikasjon av produkt-egenskaper

Modulize

– se deltakere i BIM Verdi her

Automatisere areal- og mengdeberegning i bygg fra .IFC filer

Construction City Cluster

– se deltakere i BIM Verdi her

digital materialinformasjon, logistikk og vareflyt

Catenda

– se deltakere i BIM Verdi her

BIM-samhandling i Bimsync

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bruk av digitalt verktøy i digitalt tverrfaglig samhandling

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Glava logistikkprosjekt

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Fritzøe Engros

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bilagsfri byggeplassVareflyt – Pullplan – 4D/ 5D – SMART kontrakt – Billing – Blockchain

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Prosessleder BIM, BIM Koordinator

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Avfallsfrie Byggeplasser

Fra eget skjema ‘Utforderinger’. Vi ber om at deltakerne overfører sine utfordringer hit.

No Entries Found