Fra deltakerprofilene (skal overføres til eget skjema)

Eksempel på utfordringer, tema etc. fra deltakere – og som ønskes diskutert/testet med nettverkskollegaer i BIM Verdi.

Disse temaene blir gjennomgått med tanke på mulig samhandling, piloter, prosjekter, søknader etc.- på våre webinarer på torsdager kl to. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg orientert (det pop’er opp på skjermen 🙂 ).  Se også tema som er utviklet til Brukerhistorier med fornøyde kunder. Du kan legge inn og oppdatere innspill via din Deltakerprofil som du finner på MinSide.

Foretaksnavn Aktuelt prosjekt, tema, teknologi etc. Aktuell utfordringer/løsninger for testing/bearbeiding i nettverket

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Loop – EDI-portal for leverandører Webbasert portal for å muliggjøre digital dokumentutveksling med leverandører uten EDI-støtte.

Autility AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Digital Tvilling for forvaltning, drift og vedlikehold Vi er interessert i innspill fra eiendomsforvaltere og driftsansvarlige på problemstillinger fra deres hverdag, som vi ved bruk av vår AI drevne Digitale tvilling forhåpentligvis kan bidra med å løse og/eller effektivisere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

VDC-sertifiseringskurs VDC gir bedre prosjektplanlegging og -gjennomføring

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Avfallsfrie Byggeplasser Utvikle metoder og prosesser for å fjerne avfall fra produksjon til ferdig bygg og renovering

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

Center for Green Shift in the Built Environment The mission is to promote interdisciplinary approaches and to contribute to a smart, safe, and sustainable built environment.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Scaffplanner Stillas og midlertidige konstruksjoner – fra papir til modell og aktiv planlegging

Logiq AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Logiq Connect – Utveksling av handelsdokumenter Skybasert tjeneste for utveksling av handelsdokumenter (ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura, varekatalog, m.m.)

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Gilje RFID prosjekt med merking av produkt for optimal vare- og dataflyt i produksjon og i verdikjede. Har redusert produksjonsomstilling fra 15 dager til 5 timer.

Nordvestvinduet AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Digital interaksjon med kunder/arkitekter Prosjektet skal utvikle et helhetsperspektiv i vår leveranse. BIM er en naturlig del i byggeprosjekt både i Norge og i UK. I dag er et vindu kun definert som «standard-vindu». Dette betyr at vår store varianthåndtering ikke kan integreres i en BIM modell ved import av produktspesifikke data. Det samme gjelder egenskaper ved vinduet som uverdier og miljøegenskaper. Miljø er nå viktig i byggeprosjekter og flere bygg skal BREEAM sertifiseres. EPD (Environmental Product Declaration) må derfor i fremtiden være produkt og ordrespesifikk til det enkelte bygg. Et delmål i prosjektet er å overføre data digitalt inn i BIM-modeller for de unike prosjektene. State of the art i bransjen er at dette skjer ved at man sender informasjonen i PDF-format og med svært liten grad av automatisert import/eksport.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Mestergruppen Produksjonsplanlegging koblet mot BIM med merking i produksjon. Logistikk fra produksjon og helt frem til byggeplass.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Pilotprosjekt Norgips og JM Produksjonsoptimalisering og logistikk med tanke på å oppnå avfallsfri byggeplass.

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

NTI Pipe Prefab Prefab av koplette VVS systemer – redusere avfall, kost og økt kvalitet

Veidekke Entreprenør AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Mulighet til å koble utslippsdata på hver enkelt transaksjon (fakturalinje/ordrelinje)

Norkart AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Dataflyt fra BIM-oppstart til ferdig byggesøknad Korrekte, kvalitetssikrede grunnlagsdata inn i prosjekt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

– se deltakere i BIM Verdi her

GrowingCircle Integrated Data for Efficient and Sustainable Construction

Reduzer AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Reduzer Integrasjon med andre program og integrasjon av produktdatamaler inkludert EPD-data.

Veidekke Entreprenør AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Klimagassutslipp forbundet med kjøp av varer og tjenester Hvordan få verifisert utslippsdata på alle produkter og tjenester vi kjøper (EPD eller tilsvarende)

Mestergruppen

– se deltakere i BIM Verdi her

Vareflyt 4.0 Hvordan bruke digitale produkt- og ordredata til å skape bedre logistikkflyt på byggeplass?

VINN

– se deltakere i BIM Verdi her

Nettverksbygger Grunnlag for aktiv i nord

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Fritzøe Engros Et logistikkprosjekt som ivaretar varemottak, innlagring, lokasjonsstyring, utekspedering med transportbestilling.

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

AF Energi Et logistikkprosjekt med innkjøpsløsning til produksjon som hensyntar ledetider, varemottak basert på EDI ordre, lagring, merking med bruk av GS1-128 strekkode og SSCC, plukk og opplasting på bil, klar for utkjøring

APX systems AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Glava logistikkprosjekt Et logistikkprosjekt der inngår merking med GS1-128 strekkode, RFID og SSCC, samt bruk av EDI og sending av elektronisk pakkseddel nivå 3 og 4.

Eg Norge AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Effektive vareleveranse, byggeplasslogistikk og JIT (just in time), bruk av informasjon fra BIM-modellene i hele verdikjeden, digital tvilling, valg av bærekraftige produkt og sertifisering av miljøvennlige bygg

GS1

– se deltakere i BIM Verdi her

Åpne standarder Digitalisering av næringen i videste forstand

NTI AS

– se deltakere i BIM Verdi her

LCA Beregninger Bedre LCA analyser basert på BIM, EPD og LCA analyser

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bilagsfri byggeplass – Smarte kontrakter .Vareflyt – Pullplan – 4D/ 5D – SMART kontrakt – 4D/5D – Blockchain Automatisere Bilagsføring og rapportering

VDCnordic AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Bruk av digitalt verktøy i digitalt tverrfaglig samhandling “ufarliggjøre” bruk av VR i møter

Verdinettverk as

– se deltakere i BIM Verdi her

Utvikling og drift av BIM Verdi

Modulize

– se deltakere i BIM Verdi her

Automatisere areal- og mengdeberegning i bygg fra .IFC filer

Order Control AS

– se deltakere i BIM Verdi her

EDI, innkjøp, logistikk

HeidelbergCement Norway AS

– se deltakere i BIM Verdi her

PDT’er; Produktdatamaler (“templates”) på CEN/nasjonalt nivå, sammen med verdikjede-kolleger/-konkurrenter, for framtidig digital kommunikasjon av produkt-egenskaper

Construction City Cluster

– se deltakere i BIM Verdi her

digital materialinformasjon, logistikk og vareflyt

Sparkel AS

– se deltakere i BIM Verdi her

Avfallsfrie Byggeplasser

Splitlift as

– se deltakere i BIM Verdi her

Fra eget skjema ‘Utforderinger’. Vi ber om at deltakerne overfører sine utfordringer hit.

Utfordringer og ‘pes’ – godkjent for publisering

Du kan registrere, endre og velge å publisere til denne oversikten når du er innlogget og har valgt tjenesten på www.bimverdi.no/minside

Foretaksnavn Et prosjekt, produkt, teknologi etc. som du vil… Problemstilling eller kommentar for diskusjon
Norkart AS