Utfordringer og ‘pes’ – godkjent for publisering

Du kan registrere, endre og velge å publisere til denne oversikten når du er innlogget og har valgt tjenesten på www.bimverdi.no/minside

Foretaksnavn Et prosjekt, produkt, teknologi etc. som du vil… Problemstilling eller kommentar for diskusjon
Loopfront AS [341] [369]
Norsk Byggtjeneste AS [341] [369]
Norsk Wavin [341] [369]
Norkart AS [341] [369]