Vi kan bistå med å finne riktig kompetanse og partnere til innovative virksomheter som ønsker å vokse, gjerne med internasjonale ambisjoner. 

Prosjektprosesser, matchmaking og nettverksmøter m.m. - registrér prosjektinnspill her

Vi har lang erfaring, bl.a. som kompetansemegler i INNOVATIVE ØSTFOLD - mobilisering til forskningsbasert innovasjon med bl.a. følgende aktiviteter:

  • informere bedriften om støtteordninger og utlysninger som er relevante for problemstillingen/ideen
  • informere bedriften om det nasjonale støtteapparatet for EU-søknader (f.eks. EU-programansvarlige i NFR, EEN, EU-Viken, NCP, m.fl.)
  • formidle kontakt til relevante FoU-miljø, være initiativtaker, «åpne dører», følge opp
  • hjelpe til at aktørene får delt forventninger og oppstilt krav for å delta i prosjektet
  • være «kritisk venn» som vurderer om problemstillinger/ideer har tilstrekkelig potensial, og som kvalitetssjekker prosjektskissen

Sentrale spørsmål vi vil stille i en dialog om mulig prosjektfinansiering er:

  • Hva er den overordnede ideen for prosjektet?
  • Nytte for bedrift: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for bedriften/virksomheten?
  • Nytte for samfunn: Hvis dere lykkes, hvilken nytte vil prosjektet ha for markedet og samfunnet?

Ved mulig forskningsprosjekt:

  • Behov for forskning: Hvilken ny kunnskap trenger dere for å lykkes med prosjektet?
  • Forskningsaktiviteter: Hvordan skal dere arbeide for å få ny kunnskap, og hvem skal dere eventuelt samarbeide med?

Mal for å beskrive prosjektforslag (prosjektcanvas).

Kontakt Bård Krogshus på baard (at) verdinettverk.no eller Heidi Fuglum på heidi.fuglum (at) gmail.com for mer informasjon.

Linkedin-profil