ByggSammen – intensivprogram som skal fjerne dine største ‘pes’

Print Friendly, PDF & Email

Samarbeidspartnere og bidragsytere:

Er du byggevareprodusent, i byggevarehandelen eller entreprenør?
Vi gir deg praktisk bistand og en metodikk som skal fjerne dine viktigste 'pes'.

Gjennom intensivprogrammet 'ByggSammen' lærer du metodikk for hvordan du høster kortsiktige gevinster med digital vareflyt i egen virksomhet. Eksempelet som vi bruker i modul A er hvordan du kan halvere tidsbruken på godkjenning av faktura. Du velger selv din egen case eller 'pes' som vi vil hjelpe deg med.
Har du råd til å la denne sjansen gå fra deg?

Hvem passer dette programmet for?

ByggSammen, modul A passer for entreprenører, vareprodusenter og byggevarehandel som vil komme videre og ta i bruk moderne verktøy og digitalisere sine prosesser. For å få maksimalt utbytte må minimum to personer delta, og da gjerne ressurser som også jobber med salg, strategi, utvikling eller innovasjon.Kurset er lagt opp slik at man tar utgangspunkt i to eksisterende brukere eller kunder som dere intervjuer for å finne ut hva de syns er «pluss», og hva som er litt mer «pes.»

Hvilket utbytte får du med deg hjem?

  • Ett eller flere definerte og løste problemstillinger  innen valgte modul
  • Et rammeverk for brukerdrevet prosess- og tjenesteinnovasjon
  • Et verdiforslag og kundeløfte som hele din organisasjon kan holde seg til for å levere det din unike målgrupper trenger, ønsker seg og vil ha
  • En handlingsplan med konkrete tiltak for de kommende 12 månedene som sikrer at du når målene du har satt deg

 

Forslag til datoer 
Modul A

Samling 1

Samling 2

Samling 3

Samling 4

 

kl 09:00-11:30

kl 09:00-11:30kl 09:00-11:30kl 09:00-11:30'
Program #18. septemberdato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #2dato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #3dato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #4dato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes seneredato besluttes senere
Program #5    

Disse datoene er klarert med lokal arrangør:

No Events

«Byggevarelogistikk 2.0» er en referansecase i modul A i intensivprogrammet «ByggSammen»

19/11/2019

Doblet omsetningen med digital vareflyt

Da ærveridge Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som skapte logistiske utfordringer. Det skulle vise seg å bli starten på en revolusjon.
19/11/2019

Fra 1 til 80% automatiske handelsmeldinger

Bygg-Team fra Elverum som har spesialisert seg på systemhus, er med det blant entreprenørene som har kommet aller lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger.
29/04/2019
Hilde-Herud

Norgips fikk et skreddersydd «Digitalt veikart»

NorGips er en av flere produsenter som har gått gjennom BIM Verdis prosess ment å kartlegge digital modenhet og meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmonisering i forhold til BNLs Digitale veikart.

Forløperen til "ByggSammen" er programmet "Konkurransekraft og Vekst".
Her er informasjon og erfaringer fra deltakere: