ByggSammen – intensivprogram som skal fjerne dine største ‘pes’

Print Friendly, PDF & Email

Samarbeidspartnere og bidragsytere:

Modul A har hovedfokus på steg 4-6 i Bygg21 sin Stegnorm. Se www.byggelig.no

Er du entreprenør, byggevareprodusent eller i byggevarehandelen?
Vi gir deg en metodikk som skal fjerne dine viktigste 'pes'.

Gjennom intensivprogrammet 'ByggSammen' lærer du metodikk for hvordan du høster kortsiktige gevinster med digital vareflyt i egen virksomhet. Eksempelet som vi bruker i modul A er hvordan du kan halvere tidsbruken på godkjenning av faktura. Du velger selv din egen case eller 'pes' som vi vil hjelpe deg med.
Har du råd til å la denne sjansen gå fra deg?

Forslag til datoer for arrangører og deltakere
Modul A

Samling 1

med felles oppstart
og to grupper

Samling 2

med felles oppstart
og to grupper

Samling 3

med felles oppstart
og to grupper

Samling 4

med felles oppstart
og to grupper

 

kl 09:00-14:00
inkl. korte økter 'off-line'

kl 09:00-14:00
inkl. korte økter 'off-line'
kl 09:00-14:00
inkl. korte økter 'off-line'
kl 09:00-14:00
inkl. korte økter 'off-line'
Program #124. august7. september21. septemberbesluttes på 1. samling
Program #226. august9. september23. septemberbesluttes på 1. samling
Program #311. september25. september9. oktoberbesluttes på 1. samling
Program #4    
Program #5    

Disse datoene er klarert med lokal arrangør:

«Byggevarelogistikk 2.0» er en referansecase i modul A i intensivprogrammet «ByggSammen»

19/11/2019

Doblet omsetningen med digital vareflyt

Da ærveridge Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som skapte logistiske utfordringer. Det skulle vise seg å bli starten på en revolusjon.
19/11/2019

Fra 1 til 80% automatiske handelsmeldinger

Bygg-Team fra Elverum som har spesialisert seg på systemhus, er med det blant entreprenørene som har kommet aller lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger.
29/04/2019
Hilde-Herud

Norgips fikk et skreddersydd «Digitalt veikart»

NorGips er en av flere produsenter som har gått gjennom BIM Verdis prosess ment å kartlegge digital modenhet og meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmonisering i forhold til BNLs Digitale veikart.

Forløperen til "ByggSammen" er programmet "Konkurransekraft og Vekst".
Her er informasjon og erfaringer fra deltakere: