Velkommen til TemaGruppe 2: «Digital tvilling i drift»

- dokumentasjon av eksisterende bygg og drifts-BIM -

Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. Det er voksent, men i et større perspektiv er det driften som utgjør det største sluket. Driftskostnadene utgjør typisk tre ganger så mye som byggekostnadene sett over tredve år. Det er med andre ord i driftsfasen de virkelig store effektivitetsgevinstene kan høstes. Ikke minst når vi vet at offentlige bygg i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter. Det har derfor lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeierne.

Nå har flere store offentlige byggherrer gått sammen om å utarbeide en liste på 47 konkrete, fremtidsrettede behov. Behov vi tror deltagere og partnere i BIM Verdi kan være med å innfri. Helt eller delvis. I Temagruppen «Digital tvilling» vil vi se nærmere på kravene, plukke ut de mest aktuelle og bryte dem ned i konkrete floker som kan løses av - og i - vårt nettverk.

Integrert livssyklusBIM - en etterlengtet verdensnyhet

NTI fikk 2018 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM» og integrering av den i samhandlingsverktøyet Bimsync. Nå er programvaren straks klar for et hungrende marked.

Les hele saken her


47 behov som kan løfte hele byggenæringen

Det har lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeiere og byggherrer. Nå har flere store offentlige byggherrer i Norge gått sammen om å utarbeide en lang liste fremtidsrettede behov og krav. Noe vi tror deltagere og partnere i BIM Verdi kan være med å innfri.

Les hele saken her


Ønsker seg en «plug’n play-løsning» for gjenbruk av byggdata

Dette sier seniorrådgiver for IK FDVU ved eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg Oslo KF, Gunnar Slinning Østad, om de konkrete utfordringene de har i forhold til gjenbruk av byggdata i driftsfasen og strukturering av disse. Utfordringer de ønsker å få hjelp til å løse gjennom BIM Verdis nettverk og åpne arenaer for innovasjon.

Les hele saken her