Velkommen til TemaGruppe 2: «Digital tvilling og drift»

Det investeres årlig for minst 400 milliarder kroner i nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg på landsbasis. Det er voksent, men i et større perspektiv er det driften som utgjør det største sluket. Driftskostnadene utgjør typisk tre ganger så mye som byggekostnadene sett over tredve år. Det er med andre ord i driftsfasen de virkelig store effektivitetsgevinstene kan høstes. Ikke minst når vi vet at offentlige bygg i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter. Det har derfor lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeierne, bedre digitale redskaper og omforente prosesser. Prosesser som ikke bare vil komme byggenæringen til gode, men også samfunnet som helhet. 

Vant plan- og designkonkurransen «Smart digital eiendomsledelse»

I løpet av de siste drøyt to årene har Autility både startet opp som selskap, etablert en solid protech-plattform basert på kunstig intelligens som sikter mot en autonom og maskindrevet eiendomsledelse, og vunnet nevnte design- og plankonkonkurranse i en tøff kamp med elleve andre selskaper.

Les hele saken her


Oslobygg KF skal være en pådriver for endring og fornying av hele byggenæringen

– Veien til bedre bygg og en bærekraftig by går gjennom moderne digitale redskaper, omforente prosesser, frie formater og åpne standarder, sier Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver i Oslobygg og leder av nettverket «Nettverket Smart Digital Eiendomsledelse».

Les hele saken her


Integrert livssyklusBIM - en etterlengtet verdensnyhet

NTI fikk 2018 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM» og integrering av den i samhandlingsverktøyet Bimsync. Nå er programvaren straks klar for et hungrende marked.

Les hele saken her