Velkommen til TemaGruppe 1: «Varelogistikk og dokumentasjon»

- Intern effektivisering - bestilling - byggeplasslogistikk-

TemaGruppen «Varelogistikk og dokumentasjon» er en direkte videreføring av PilotProsjektet «Varelogistikk 2.0» som ble gjennomført 2018/2019. Målet den gang var å sikre en helhetlig og konsistent, digital vare- og dataflyt. Selv om vi i fellesskap lyktes da, er fortsatt den største utfordringen knyttet til byggevarehandel at de fleste varebestillinger skjer via telefon eller e-post.

Noe som ikke bare bryter opp den digitale verdikjeden og gjør prosessene lite transparente. Manuelle bestillinger fører typisk til forsinkelser i leveransene, grove feilbestillinger, massivt svinn på byggeplassene og et stort tap av essensiell data. Både når det kommer til kritisk produktdokumentasjon og forvaltningsdata i et livssyklusperspektiv.

I denne TemaGruppen vil vi derfor ta en grundig gjennomgang av de praktiske grepene som gjør en helhetlig, automatisert vare- og dataflyt mulig og hvilke forutsetninger som må på plass for at dette skal fungere. For å nå ambisjonen om en heldigitale byggeprosess fra star til mål, er det nemlig helt avgjørende med en effektiv, presis og strømlinjeformet flyt av byggevaredata.

Fra én til åtti prosent automatiserte handelsmeldinger

Som et resultat av Pilotprosjektet «Varelogistikk 2.0» i regi av BIM Verdi, gikk den Elverumsbaserte entreprenøeren Bygg-Team fra én til åtti prosent automatisk genererte handelsmeldinger i løpet av noen få måneder på senhøsten i 2018. «TemaGruppen «Byggevaredata» er en videreføring av Pilotprosjektet «Varelogistikk 2.0.» Med på laget som gjorde pilotprosjektet «Varelogistikk 2.0» i regi av BIM verdi mulig, finner vi blant annet Norsk Byggtjeneste, Holte, Gausdal Landhandleri, Logiq, GS1, NTI og Catenda.

Les mer>>


Doblet omsetningen med digital vareflyt

Innen byggevare er det svært viktig at kundene får varene levert på korrekt sted til riktig tid. Så og si alle lange og kronglete prosesser innen praktisk bygging - stort som smått - starter jo med en eller annen form for materialer. Uten planker ingen snekring. Da ærverdige Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager på Lillehammer i 2007, ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som førte til at de nye lokalene - som skulle være en velsignelse og selve fundamentet for videre vekst, velstand og ekspansjon – skapte logistiske utfordringer.

Les mer>>


«VareFlyt 4.0»: En ny digital motorvei for byggenæringen

Deltager og partner i BIM Verdi finner den felles «digitale summetonen.» Partner APX Systems har utviklet et merke- og logistikksystem for deltager Glava som baserer seg på RFID-teknologi. Noe som ikke bare har gitt en effektiv vareflyt, systemet har også ført til færre avvik, mindre transport og langt bedre oversikt. På hele den lange veien fra produksjon og ut til byggeplassen.

Les mer>>