I BIMtech-gruppen får du tilgang til oppdateringer og tips for bruk AI/KI, prosjekt/finansieringmuligheter, teknologi for modellvalidering (eks. IDS), GS1 Digital Link – samt kontakt med engasjerte nettverkskollegaer m.m.

Linkedin tags: #bimtech-no #bimverdi

Du kan være med som deltaker eller prosjektdeltaker i BIM Verdi. Du får tilgang til månedlige møter med bl.a. Stjepan Mikulić, AI in AEC expert – med oppdateringer, tips og matnyttige diskusjoner.

Stjepan Mikulić, AI in AEC expert, vil delta aktivt på møter og samlinger i BIMtech-gruppen med oppdateringer, tips og rådgivning.

BIMtech Meeting #1/24

27. februar kl 14:00-16:00

Målgrupper/tilgang: Partnere og prosjektdeltakere i BIM Verdi.

14:00 – 15:30: Oppsummering og inntrykk fra BIM+KI-dagen ved Stjepan, Anstein og Bård. | Innspill fra deltakere. | Organisering, målretting og etablering av BIMtech-gruppen med tema og møteplan for 1. halvår.

15:30 – 16:00: SirkBIM oppdatering. Scan to BIM with Metaroom. Use of QR-codes for linking objects with GS1 Digital Link. Purpose: Digital ombrukskartlegging. Minikurs med Martin Huber, Metaroom og andre.

Målet med BIMtech-gruppen er bl.a.

  • få oppdateringer på KI innen byggenæringen
  • utveksle erfaringer med bruk av KI og andre teknologier (eks. IDS, Digital Link)
  • følge opp tema og prioriterte saker fra BIM+KI-dagen 8.2.24
  • dis virkemiddelapparatet og næringsrettede FoU tjenester fra f.eks. AI-klyngen og AID-katapult hos Smart Innovation Norway.
  • møtes eks. en gang per måned for oppdateringer og kunnskapsutveksling med bl.a. Stjepan Mikulić, samt diskutere nye muligheter og erfaringer.
  • gruppen vil bestå av min. 10 prosjektdeltakere/partnere i BIM Verdi og ha en faglig gruppeleder. Se www.bimverdi.no/delta for betingelser og innmelding.
  • vi vil bruke Teamsgruppen ‘BIMtech’ i BIM Verdi som samhandlingsplattform for løpende kommunilkasjon og for å bygge et kompetansenettverk til nytte for deg og ditt foretak.

BIMtech møter:

#2 i mars: TBD

#3 i april: TBD

#4 i mai: 30.-31. mai (lunsj-lunsj) på Breivoll Gård

#5 i juni: TBD

KI-rapport fra NHO: Kunstig intelligens kan øke Norges verdiskaping betydelig

https://www.nho.no/tema/digitalisering/kunstig-intelligens-nytte-muligheter-og-barrierer/

NHO publiserte i januar 2024 en rapport som viste at digitalisering og KI kan gi opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040.

Verdiskapingspotensialet totalt er fordelt på
• 2 000 mrd kroner på generativ KI, dvs. generere nye data og innhold basert på eksisterende data.
• 3 600 mrd kroner på annen avansert digital teknologi og øvrig KI (ikke-generativ KI).

Omsetningstall for bygge- og anleggsvirksomhet var i flg. SSB på 680 mrd. kr. i 2021 . Hvis en legger til omsetning av tjenester tilknyttet eiendomsdrift (næringskode 81 – SN 2007) på kr. 34 mrd. kr. , kommer bygg, anlegg og eiendomsdrift på rundt kr. 714 mrd. kr. Dette utgjør ca. 17% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på ca 4 bill. kr. i 2021. Hvis vi gjør en veldig enkel fordeling her så vil 17%, dvs. 952 mrd. kroner gjelde byggenæringen.

Kilde: Notat om modellkvalitet fra BIM Verdi.

Temagruppe i BIM Verdi: BIMtech

Råd fra nasjonalt kompetansesenter for kunstig intelligens

Smart Innovation Norway etablerer AI-lab

En milliard til kunstig intelligens – Forskningsrådet har styringen

https://www.forskningsradet.no/forskningspolitikk-strategi/ltp/kunstig-intelligens/