Velkommen til «MiljøBIM»

Gruppen MiljøBIM er en videreføring av temagruppe ‘Industrialisering og prefabrikasjon’ hvor satsingen på avfallsfrie byggeplasser inngikk.

MiljøBIM består av en arbeidsgruppe og næringsutviklingsprosjektet ‘MiljøBIM Viken’. Se egen side her: www.bimverdi.no/miljobim

‘Industrialisering og prefabrikasjon’

I løpet av bare et år kastes det materialer tilsvarende en liten, norsk by. Dette kan ikke fortsette. Byggenæringen må derfor stå sammen og finne måter, metoder og verktøy for å utnytte ressursene bedre. EU-kommisjonen har i sin handlingsplan for sirkulær økonomi pekt på en rekke utfordringer og manglende brikker for å imøtekomme deres «Strategy for a Sustainable Built Environment.» Vi er av den oppfatning at avfallsforebygging, presis prefabrikasjon og omfattende industrialisering er relevant i sammenhengen og kan løse mange av utfordringene EU-kommisjonen peker på.

Vi må slutte å produsere søppel i byggenæringen. Å endre vår adferd vil fordre en transformasjon fra å stadig maksimere forbruket, til å skape mest mulig med minst mulig bruk av våre begrensede ressurser.  Noe som etter vårt skjønn gjøres best gjennom en omfattende, nøyaktig og dyp industrialisering av hvert enkelt ledd i byggenæringens kronglete verdikjede.

En presis prosess som ikke generer avfall krever imidlertid at vi setter digitaliseringen av vår næring i system, og utvikler helhetlige og omforente prosesser. Bare en gjennomgripende digitalisering kan sikre den presise informasjonsflyten på tvers av verdikjeden – og mellom aktører og disipliner – som er tvingende nødvendig for å lykkes. På tvers av design, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon, byggevarelogistikk og montering.

Med Norges høye modenhet og brede penetrasjon av digitale verktøy og infrastruktur, tror vi at det kan åpne seg store forretningsmessige muligheter for BIM Verdis partnere og deltakere som følge av TemaGruppen «Industrialisering og avfallsforebygging.» Nasjonalt og internasjonalt.

Prefabrikerte avløpsrør montert på rekordtid i Rakkestad

Presis «avfallsforebygging» i ferd med å bli et reelt alternativ:

Prinsippene for presis og effektiv avfallsforebygging har atter blitt testet. Denne gang i prosjektet «Heiergården Terrasse» i Rakkestad. Nå er det ambisiøse pilot-prosjektet over. Vi har samlet de tre sentrale aktørene NTI, Askim & Mysen Rør og Pipelife, for å høre hvilke erfaringer de så langt har høstet. Om lavthengende frukter er identifisert og i hvilken retning neste skritt skal tas.

Les mer ›

Betonmast tester ut «Avfallsforebygging» i praksis

Å kjøpe materialer, frakte, kappe det til og kaste store deler av det i kontainere. For deretter å transportere det som søppel til deponi og mulig gjenvinning, er åpenbart en lite hensiktsmessig løsning for byggherre, entreprenør og samfunn. Betonmast Boligbygg AS har derfor satt seg som mål å ikke produsere avfall i det hele tatt. Valget for utprøving falt på Landås-prosjektet. Nå er de første skrittene tatt og veien har vist seg farbar. Noen enkel ferd blir det dog neppe.

Les mer ›

«Avfallsforebygging» er den eneste rasjonelle veien å gå

Dette sier produktsjef for VVS Kjetil Løften i Pipelife. Han er av den oppfatning at dypere industrialisering, målrettet standardisering og praktisk digitalisering – i tett samarbeid med andre aktører – til sammen kan være faktorene som vil rette opp den negative produktivitetsutviklingen og fokuset pris over kvalitet i byggenæringen gjennom mange tiår. Av den grunn har rørgiganten også gått inn på partner-nivå i BIM Verdi.

Les mer ›

«VareFlyt 4.0» – En logistisk nøkkel til effektiv avfallsforebygging, sirkulært gjenbruk og industrialiserte byggeprosesser

BIM Verdi-partner APX systems har utviklet et merke- og logistikksystem for BIM Verdi-deltager Glava som baserer seg på RFID-teknologi. Noe som ikke bare har gitt en effektiv vareflyt, systemet har også ført til færre avvik, mindre transport og langt bedre oversikt. På hele den lange veien fra produksjon og ut til byggeplassen.

Les mer ›

Aktuelle filmer

På BIM Verdis Youtube-kanal finner du filmer og foredrag som beskriver ulike problemstillinger, foredrag og presentasjoner.

Les mer ›

Innlegg og artikler

Les deg gjerne opp på innlegg og artikler vi selv har skrevet eller samlet rundt temaet fra ulike kilder på nett.

Les mer ›