European Conference on Product & Process Modelling = BIM

9. mai  på Oslo MET: Digitalisering og Bærekraft – fra Følelser til Fakta

NTNU/ECPPM*, OsloMet, NMBU og BIM Verdi  *European Conference on Product & Process Modelling = BIM

Rabatt for deltakere i BIM Verdi

Sponsorer søkes

Når forsking møter praksis – idéinkubator for fremtidige prosjekter

Foreløpig program

  • Cathrine Mørch, Statsbygg – innovasjon og hvorfor vi må innovere for fremtidens krav og muligheter + Når ønsker blir til krav i prosjekter
  • Håkon Hauan, EPD-Norge – effektiv og digital informasjonsflyt for beslutningsstøtte og dokumentasjon av bærekraftskrav
  • Espen Schulze, Cobuilder – hvordan bygge bro mellom modell- og produktbaserte arbeidsflyter for å muliggjøre – faktabasert bærekraft, sirkularitet og ESG-krav
  • Bård Krogshus, BIM Verdi – betydningen av samarbeid mellom krevende brukere og innovative leverandører – og virkemiddelapparatet som forløsende ressurs.
  • Eilif Hjelseth, NTNU – gir deg en State-of-the-Art innen forskning og krav innen digitalisering og bærekraft
  • Gabrielle Bergh, NMBU – behovet for økt kompetanse og digital støtte for å gjennomføre faktabaserte vurderinger i hele bygget livssyklus
  • Anders Rekve, NTNU – snakker om hvordan vår forståelse av digitalisering påvirker våre handlinger. Kan en liten endring i måten å tenke på få store konsekvenser for hva i kan oppnå?
  • Sujesh F. Sujan, Mott MacDonald/NTNU – presenterer erfaringer fra UK + tips for videre arbeid
  • Forskningsrådet – Informasjon om måter å finansiere innovative prosjekter mellom næring og universiteter.

Se oppdatert program og påmelding for 9. mai her.