GEOGRAF DIGITAL SKANNER MED AI FOR GJENKJENNING AV BYGNINGSDELER

Ny deltaker: Geograf Digital AS vil bruke AI til identifisering av bygningsdeler ved skanning.

Geograf Digital er igjen med i BIM Verdi. Det er få aktører som har flere kvadratmeter innskannede bygg i Norge på samvittigheten – enn Per Kverneland. Nå utvikler Geograf Digital, sammen med vår deltaker VDCnordic – nye metoder for bruk av AI for å identifisere og kategorisere bygningsdeler fra skanningen.

Geograf Digital skal lage en skann med bruk av AI av Breivoll Gård som eksempel for bruk i gruppearbeid på BIM Camp der 1.-2. juni.

Vi vil jobbe med Geograf Digital primært i EiendomsBIM-gruppen, men også i bl.a. MiljøBIM-prosjektet.