Print Friendly, PDF & Email

Velkommen til TemaGruppe 3: «Avfallsfrie byggeplasser med prefab»

- Avfallsfrie byggeplasser -
Å kjøpe mer materialer enn man strengt tatt har bruk for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er ikke bare en dårlig løsning for prosjektet, den enkelte aktør og bunnlinja, det går også utover samfunnet som helhet og vår felles framtid.

Å endre dette vil fordre en transformasjon fra å stadig maksimere forbruket av ressurser til til å skape en virkelighet der den reelle verdiskapning kommer til uttrykk gjennom å skape mest mulig gjennom å forbruke minst mulig. Noe som etter vårt skjønn gjøres best gjennom en omfattende, nøyaktig og dyp industrialisering av hvert enkelt ledd i byggenæringens kronglete verdikjede.

En presis prosess som ikke generer avfall krever imidlertid at vi setter digitaliseringen av næringen i system, og utvikler helhetlige og omforente prosesser. Bare en gjennomgripende digitalisering kan sikre den presise informasjonsflyten på tvers av verdikjeden - og mellom aktører og disipliner - som er tvingende nødvendig for å lykkes. På tvers av design, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon, byggevarelogistikk og montering.

Med Norges høye modenhet og brede penetrasjon av digitale verktøy og infrastruktur, tror vi at det kan åpne seg store forretningsmessige muligheter for BIM Verdis partnere og deltakere som følge av TemaGruppen «Industrialisering.» Nasjonalt og internasjonalt.

Betonmast tester ut «Avfallsfrie byggeplasser» i praksis

Å kjøpe materialer, frakte, kappe det til og kaste store deler av det i kontainere. For deretter å transportere det som søppel til deponi og mulig gjenvinning, er åpenbart en lite hensiktsmessig løsning for byggherre, entreprenør og samfunn. Betonmast Boligbygg AS har derfor satt seg som mål å ikke produsere avfall i det hele tatt. Valget for utprøving falt på Landås-prosjektet. Nå er de første forsiktige skrittene tatt og veien har vist seg farbar. Noen enkel ferd blir det dog neppe. 

Les hele saken