ytelser og simuleringer

41 Products found.
klimagassregnskap.no
Beregner klimagassutslipp i livsløpet for et byggeprosjekt – LCA-basert.
AS CIVITAS
AS CIVITAS
http://www.klimagassregnskap.no
vet ikke
September 6,2019 12:18:30
ISY CAD Rebar for Revit
ISY CAD Rebar er en kraftfull armeringsløsning fullt integrert inne i Autodesk Revit. I tillegg til å produsere 2D-armeringstegning kan ISY CAD Rebar produsere bøyelister i de formatene som ønskes, samt lage symbolsk armering fra Revit Structures 3D-armering.
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://nticad.no/software_type/no_isy-cad-rebar-revit/
ja
September 6,2019 12:19:55
Fenestra Pro
FenestraPro Premium for Revit, er en intuitiv og brukervennlig add-in. Den gir arkitekten muligheten til å modellere en energieffektiv bygningsfasade i henhold til byggeforskrifter, energikrav og ytelse, uten å måtte kompensere for det estetiske utseende av fasaden. FenestraPro forbedrer designprosessen ved å eliminere kostbare endringer sent i modelleringsprosessen.
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://nticad.no/software_type/no_fenestrapro/
September 6,2019 12:20:11
Solibri Model Checker
Solibri Model Checker is the Quality Assurance solution for BIM validation, compliance control, design review, analysis and code checking
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://cadbutikk.no/produkt/solibri-model-checker-2/
ja
September 6,2019 12:20:23
Trimble Connect
Trimble Connect er et skybasert prosjekthotell med sømløs utveksling til og fra Stasjonær PC, Nettbrett, web og MR-briller.
Den sømløse informasjonsflyten reduserer kostnadene og forbedrer effektiviteten for bygninger og infrastrukturprosjekter gjennom design, bygge og operative faser av et prosjekt.
EDR & MEDESO AS
EDR & MEDESO AS
ja
September 6,2019 12:24:22
EDMmodelServer™
Modellserver for lagring, rapportering og gjenfinning av all informasjon relevant for bygg gjennom hele dets livssyklus.
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
http://www.jotneit.no/products/edm-model-server-ifc
ja
September 6,2019 12:26:09
DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon
DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon er programvare for BIM. Programmet er svært nyttig for deg som arbeider med planlegging, tegning, salg og bygging av hus, boligkomplekser, hytter og garasjer.
DDS BUILDING INNOVATION AS
DDS BUILDING INNOVATION AS
http://www.dds-bi.no/
ja
September 6,2019 12:26:42
Solibri Model Checker
Solibri Model Checker is the Quality Assurance solution for BIM validation, compliance control, design review, analysis and code checking.
DATA DESIGN SYSTEM AS
DATA DESIGN SYSTEM AS
www.dds.no
September 6,2019 12:27:34
DDS-CAD VVS
Prosjektering av rør og ventilasjon i bygg
DATA DESIGN SYSTEM AS
DATA DESIGN SYSTEM AS
www.dds.no
ja
September 6,2019 12:30:17
DDS-CAD Elektro
Dokumentasjon og prosjektering av Elektriske installasjoner i bygg
DATA DESIGN SYSTEM AS
DATA DESIGN SYSTEM AS
www.dds-cad.no
ja
September 6,2019 12:30:34