Stoffkartotek

41 Products found.
ProductXchange
Nettbasert BIM plattform for innsamling, verifisering og distribuering av “as-built” produktdata for bygge- og anleggsprosjekter.
COBUILDER AS
COBUILDER AS
http://productxchange.no/
September 6,2019 12:23:11
EDMmodelServer™
Modellserver for lagring, rapportering og gjenfinning av all informasjon relevant for bygg gjennom hele dets livssyklus.
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
http://www.jotneit.no/products/edm-model-server-ifc
ja
September 6,2019 12:26:09