Produktegenskaper

41 Products found.
Classify
Klassifisering av bygningsobjekter i henhold til NS8360
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://nticad.no/software_type/no_classify/
nei
September 6,2019 12:17:46
Dalux Field
Effektiv registrering ved befaring og tilsyn. Et kontrollert arbeidsflyt mellom entrepriser sikrer kontroll over utviklingen av bygget.
DALUX AS
DALUX AS
http://dalux.com/nb/daluxfield/
ja
September 6,2019 12:19:03
goBIM™
goBIM™ er produsentenes løsning for digitalisering og distribuering av strukturerte og standardbaserte interoperabile produktdata.
COBUILDER AS
COBUILDER AS
http://gobim.no/
September 6,2019 12:22:56
ProductXchange
Nettbasert BIM plattform for innsamling, verifisering og distribuering av “as-built” produktdata for bygge- og anleggsprosjekter.
COBUILDER AS
COBUILDER AS
http://productxchange.no/
September 6,2019 12:23:11
EDMmodelServer™
Modellserver for lagring, rapportering og gjenfinning av all informasjon relevant for bygg gjennom hele dets livssyklus.
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
http://www.jotneit.no/products/edm-model-server-ifc
ja
September 6,2019 12:26:09
Norsk Byggvaredatabase, NOBB
NOBB er byggenæringens felles informasjondatabase og produktportal. Her finner du produktinformasjon og dokumentasjon – strukturert og standardisert.
NORSK BYGGTJENESTE AS
NORSK BYGGTJENESTE AS
http://byggtjeneste.no/nobb-norsk-byggevarebase/
September 6,2019 12:31:09