Digitalt innhold, kunnskapsressurser, oppslagsbibliotek m.m.

41 Products found.
Ditt Digital Veikart for prioriterte digitaliseringstiltak
Sammen lager vi en enkel førsteutgave av ditt Digitale Veikart som du kan berike selv – eller sammen med en rådgiver – i samhandlingsverktøyet Miro. Start her
www.verdinettverk.no/dv
nei
October 25,2019 13:53:05
Classify
Klassifisering av bygningsobjekter i henhold til NS8360
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://nticad.no/software_type/no_classify/
nei
September 6,2019 12:17:46
Dalux Field
Effektiv registrering ved befaring og tilsyn. Et kontrollert arbeidsflyt mellom entrepriser sikrer kontroll over utviklingen av bygget.
DALUX AS
DALUX AS
http://dalux.com/nb/daluxfield/
ja
September 6,2019 12:19:03
goBIM™
goBIM™ er produsentenes løsning for digitalisering og distribuering av strukturerte og standardbaserte interoperabile produktdata.
COBUILDER AS
COBUILDER AS
http://gobim.no/
September 6,2019 12:22:56
ProductXchange
Nettbasert BIM plattform for innsamling, verifisering og distribuering av “as-built” produktdata for bygge- og anleggsprosjekter.
COBUILDER AS
COBUILDER AS
http://productxchange.no/
September 6,2019 12:23:11
Klasseroms-kurs Og Web-kurs Relatert Til BIM
EDR&Medeso as tilbyr opplæring i alt fra Forstudie via prosjektering og utførelse til FDV, alt basert rundt ÅpenBIM.
Kursene blir holdt på de plattformene som brukes til oppgavene som blant annet Nettbrett og AR/MR briller.
Kursene holdes hos kunden og i EDR&Medeso sine egne kurslokaler, alt etter kundens sitt eget behov.
EDR & MEDESO AS
EDR & MEDESO AS
http://edrmedeso.com/training-events/upcoming-training-events/
ja
September 6,2019 12:25:43
EDMmodelServer™
Modellserver for lagring, rapportering og gjenfinning av all informasjon relevant for bygg gjennom hele dets livssyklus.
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
http://www.jotneit.no/products/edm-model-server-ifc
ja
September 6,2019 12:26:09
Norsk Byggvaredatabase, NOBB
NOBB er byggenæringens felles informasjondatabase og produktportal. Her finner du produktinformasjon og dokumentasjon – strukturert og standardisert.
NORSK BYGGTJENESTE AS
NORSK BYGGTJENESTE AS
http://byggtjeneste.no/nobb-norsk-byggevarebase/
September 6,2019 12:31:09
Klasseroms- og onlinekurs relatert til BIM
NTI CADcenter tilbyr en rekke klasseroms- og onlinekurs som relaterer seg til BIM og openBIM prosesser. Se våre kurssider på http://nticad.no/vi-tilbyr/utdanning/kurs/?wpv_post_search=bim&wpv_aux_current_post_id=2216&wpv_sort_orderby=post_title&wpv_sort_order=asc&wpv_view_count=13529 for mer informasjon
NTI CADCENTER AS
NTI CADCENTER AS
http://nticad.no/vi-tilbyr/utdanning/kurs/?wpv_post_search=bim&wpv_aux_current_post_id=2216&wpv_sort_orderby=post_title&wpv_sort_order=asc&wpv_view_count=13529
ja
September 6,2019 12:31:42