Velkommen til PilotVerksted#4

Oslo Kongressenter, Youngstorget, 3. mars, klokka 12:00 - 14:00

I 2020 jobber vi målrettet med praktiske prosjekter som gir sømløs dataflyt på tvers av byggenæringens lange og kronglete verdikjeder. Det enkelte bygg som fødes fortjener ikke bare en konsistent byggevarelogistikk og sømløs dataflyt fra vugge til grav, i fremtiden vil det også kreves en oppstandelse i form av gjenbruk etter en sirkulærøkonomisk tankegang. En sentral utfordring er samspillet mellom fagsystemer og BIM på den ene siden, og økonomi- og produksjonssystemer på den andre. Det er vår spådom at de mest fremoverlente vil kunne skape seg vesentlige gevinster - og konkurransefortrinn - ved «å digitalisere sammen» med partnere, kunder og leverandører.

I hver av gruppene inviterer vi derfor til diskusjoner og samarbeid, gjerne i nye pilotprosjekter. Et Pilotprosjekt skal være en «sandkasse» for praktisk testing av ulike konsepter, verktøy og prosesser.

Premien for å være med er først og fremst økt innsikt og praktisk forståelse for eksisterende digitale verktøy som støtter sømløs dataflyt i verdikjeden - og forhåpentligvis en åpenbaring når det kommer til hva eksisterende samarbeidspartnere, nettverket BIM Verdi og dine leverandører faktisk kan bidra med.


For godt til å være sant?

BIM-plattform for smart drift krympet elektristetsforbruket med 40 prosent

På Bølgen Kulturhus i Larvik har man redusert strømregninga fra 1,1 millioner til 750 000 ved hjelp av sensorikk og eksisterende byggdata. Miris kommer og presenterer løsningen på Pilotverkstedet.

Les mer>>

Endelig!

47 ambisiøse behov fra store byggherrer kan løfte hele byggenæringen

Det har vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeiere. Nå har flere store offentlige byggherrer gått sammen om å utarbeide en liste fremtidsrettede behov. Kan vi i BIM Verdi være med å innfri disse?

Les mer>>