Personvernerklæring for Verdinettverk og BIM Verdi

Denne personvernerklæringen ble publisert 18.12.2018.

Verdinettverk as er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Verdinettverk.

Hvem er vi?
Verdinettverk er pådriver, facilitator og rådgiver for kunder og leverandører som vil samarbeide for en mer effektiv arbeidsflyt gjennom digital løsninger. Vi arbeider spesielt med bygg, anlegg, eiendom.

Selskapets kontor ligger i Oslo.

Når samler vi inn og behandler personopplysninger om deg?

 • Når du bruker våre tjenester du oppgir personlige opplysninger.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre. Dette inkluderer også når du kommuniserer med oss som en representant for et selskap, for eksempel ved inngåelse av en avtale med oss, hvis du kontakter oss for å få brukerstøtte eller hvis du har andre problemer. Merk at vi ikke overfører personlige data fra sosiale medier eller behandler de personlige dataene på noen måte utenfor plattformen til det sosiale mediet.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Verdinettverk.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å informere, markedsføre og utføre rådgivning og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt. Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg informasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen krever at du samtykker til å motta den.
 • Kunder vil som standard motta informasjon, men kan velge å melde seg ut når som helst.
 • Sende deg informasjon om tjenester som du har brukt eller kjøpt fra oss.
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om aktiviteter eller arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på en av Verdinettverk sine websider (for eksempel for å laste ned en artikkel).
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Verdinettverk direkte eller med en Verdinettverk-partner. Dersom kontrakten inngås med Verdinettverk, kan den inngås digitalt for å oppnå en mer effektiv kontrakts- og kundehåndtering, herunder å overholde juridiske krav.
 • Varsle deg om avbrudd i tjenestene våre (systemmeldinger).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om tjenestene våre.
 • Rekruttering og behandling av jobbsøknader.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke.

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre. Vi kan sende digital markedsføring til personer som har samtykket, for eksempel per e-post.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse.

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Verdinettverk og enkeltpersonen. Dette rettslige grunnlaget er hovedsakelig knyttet til salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til kundene våre basert på legitim interesse. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Hvis du er en representant for selskapet ditt, behandler vi din personlige kontaktinformasjon med hensyn til selskapet. Når du inngår en kontrakt med oss, kan signaturen gjøres elektronisk, bestående av behandlingen av dine personlige data. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi mottar fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre web-sider, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken Verdinettverk eller du har kontroll over. Dermed har Verdinettverk ikke noe ansvar for informasjon du sender til web-sidene.

Hvis du søker på en jobb hos Verdinettverk, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Verdinettverk samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettigheter til egne personopplysninger.

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Verdinettverk har om deg.
 • Rett til å be Verdinettverk korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Hvis du er kunde eller bruker og har registrert en profil hos oss, kan du oppdatere brukerprofilen ved å logge på profilsiden og redigere denne.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Verdinettverk å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine, f.eks. når du har samtykket til å motta digital markedskommunikasjon:
  • Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger om kontoaktivitetene dine, fra Verdinettverk.
 • Rett til å be om at Verdinettverk gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til personvern@verdinettverk.no.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å samle informasjon når du navigerer på selskapets websider. Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om nettlesertype og operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss med å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt med å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Hvis du ønsker å trekke tilbake din aksept av informasjonskapsler på våre nettsider, kan du gå til din nettleser og deaktivere den.

Sporing: For å tilby en bedre kundeopplevelse til personene som besøker nettstedet, bruker Verdinettverk en rekke markedsføringsverktøy. De tillater oss å analysere aggregerte data, for eksempel besøkendes rullemønstre eller klikk, for å fastslå hvilke sider som resulterer i de beste handlinger. Verdinettverk bruker imidlertid ikke personlig identifiserbar informasjon ved å bruke noen av disse markedsføringsverktøyene.

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler i webleseren din her: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Du finner mer informasjon om hvordan du administrerer informasjonskapsler i webleseren din her: http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

Endringer i denne personvernerklæringen.

Verdinettverk forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte personvern@verdinettverk.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Norge: Datatilsynet, se www.datatilsynet.no