TemaPiloter og TemaGrupper

Print Friendly, PDF & Email

TemaPiloter og PilotGrupper

Print Friendly, PDF & Email

«Digitalt modne aktør» – vi trenger din hjelp

Det snakkes ofte om BIM som noe som kommer til å treffe oss i en fjern fremtid. Det er noe alle oppegående og digitalt modne aktører har skjønt ikke er tilfelle. Allerede i dag flyter en voksende mengde produktdata mellom byggherrer og entreprenører. Produktdata med iboende kraft til å berike enhver «Digital tvilling.» 

Hvor effektiv og presis denne dataflyten faktisk ER i forhold til potensialet vi vet ligger der, er imidlertid ikke like klart for oss. Av den grunn vil vi gjerne komme i kontakt med villige forsøkskaniner for å kjøre en «Pilotgruppe: Varelogistikk.» 

Hva er en «Byggepilot»?

Kall det gjerne en sandkasse for praktisk testing av ulike konsepter, verktøy og prosesser, hvor en sammensatt gruppe av aktører fra hver sin gren av byggenæringen får leke ut ulike scenarioer og sammen finne optimale løsninger på felles utfordringer. I denne byggepiloten er det digitaliseringen av varekjeden vi vil se nærmere på. Denne spesifikke pilotgruppen vil bestå av fire uavhengige «Temapiloter.»

Hva er en «Temapilot»?

I en Temapilot ser vi med forstørrelsesglass på en liten del av den verdikjeden vi ønsker å belyse, og spekker denne med de verktøy, leverandører og samarbeidspartnere du kanskje bruker, ønsker å benytte eller har lyst til å prøve ut. 

Hvorfor være med i en «Temagruppe»

Premien for å være med i en TemaGruppe er først og fremst en dypere innsikt i dine egne prosesser, større forståelse for eksisterende digitale verktøy, en bredere horisont hva gjelder verdikjeden som helhet og forhåpentligvis en åpenbaring hva når det kommer til hva dine eksisterende samarbeidspartnere og leverandører kan bidra med.

I tillegg vil bruke den viten som kommer ut av de enkelte Tema- og Byggepilotene for å lage og fortelle suksesshistorier om hva som i dag faktisk er mulig og hvem som har vært stjernene i prosessen.

Vi har i dag følgende TemaGrupper med tilhørende Teams-grupper for deltakere:

Ved innmelding i BIM Verdi, oppgi gjerne hvilke(n) temagruppe du ønsker tilgang til.