ByggePiloter

Print Friendly, PDF & Email

ByggePiloter

Print Friendly, PDF & Email

Hva er en «Byggepilot»?

Kall det gjerne en sandkasse for praktisk testing av ulike konsepter, verktøy og prosesser, hvor en sammensatt gruppe av aktører fra hver sin gren av byggenæringen får leke ut ulike scenarioer og sammen finne optimale løsninger på felles utfordringer.

Hva er en «Temapilot»?

I en Temapilot ser vi med forstørrelsesglass på en liten del av den verdikjeden vi ønsker å belyse, og spekker denne med de verktøy, leverandører og samarbeidspartnere du kanskje bruker, ønsker å benytte eller har lyst til å prøve ut. 

Hvorfor være med i en «Pilotgruppe»

Premien for å være med i en Pilotgruppe er først og fremst en dypere innsikt i dine egne prosesser, større forståelse for eksisterende digitale verktøy, en bredere horisont hva gjelder verdikjeden som helhet og forhåpentligvis en åpenbaring hva når det kommer til hva dine eksisterende samarbeidspartnere og leverandører kan bidra med.

I tillegg vil bruke den viten som kommer ut av de enkelte Tema- og Byggepilotene for å lage og fortelle suksesshistorier om hva som i dag faktisk er mulig og hvem som har vært stjernene i prosessen.