Selv de flinkeste i klassen sliter

Norgeshus er blant de som har kommet lengst med digitaliseringen. Langs hele verdikjeden. Fra arkitekt, via bygging til dokumentasjon, overtagelse og bruk, bruker de digitale verktøy basert på åpne standarder og teknologi. Allerede i november 2017 mottok da også Norgeshus hederlig omtale for sitt «Trendkonsept» under «buildingSMART International Technical Summit» som ble avholdt i London.

Under BIM Verdis forarbeid til et skreddersydd, digitalt veikart for husprodusenten, ble det imidlertid avdekket flere flaskehalser. Disse flaskehalsene ble det så tatt tak i på et Pilotseminar i regi av BIM Verdinettverk.

Les mer