Lyst til å være med på det neste store løftet i byggenæringen?

Mestergruppen ønsker seg modelldrevet logistikkstyring

Er tiden moden for full digitalisering i alle ledd? Mestergruppen er av den oppfatning. I løpet av de nærmeste fire – fem årene ønsker de av den grunn å få hjelp til å få på plass det de kaller en «modelldrevet logistikkstyring.» I den anledning inviterer de alle deltagere og partnere i BIM Verdi til å bidra i fire konkrete piloter.

Til neste år feirer vi femårsjubileum for McKinsey Global Institutes rapport fra 2017; «Reinventing Construction: A route to higher productivity.» En rapport som en gang for alle slo fast seks vesentlige rotårsaker til byggenæringens skummelt lave produksjonsvekst. Samtidig beskriver rapporten gjennom syv ytterst konkrete forslag hvordan næringens aktører sammen – og hver for seg – kan karre seg ut av uføret og øke produktiviteten med 50 – 60 prosent.

Dette er de mål Mestergruppen har satt seg. Mål de ønsker å satse tungt for å nå i de nærmeste fire – fem årene.

– Vi i småhus-bransjen er faktisk blant de aller dårligste i klassen når det kommer til produktivitetsvekst, mens de som bygger infrastrukturprosjekter er på den motsatte enden av skalaen og har ganske grei vekst. Dette tror vi det kan gjøres noe med og har blinket oss ut punktene fra tre til syv som de mest aktuelle og realiserbare for oss. Blant annet har vi med et visst hell begynt å produsere ferdigdesignede elementer inne i fabrikk. Vi har sett på ferdigprosjektering av rør og el. Og vi er i full gang med å stramme opp logistikken. Både i liten og stor skala. Vi har også kjørt vellykkede piloter for hvordan løfte kompetansen ute på byggeplass. For vi er unektelig fanget i en ganske tradisjonell og analog virkelighet. En virkelighet vi allerede er godt i gang med å komme oss ut av, sier direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg,

«Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen!»
Mestergruppen mener at de nå har kommet til et sted i historien hvor det er en konvergens mellom den teknologiske modenheten og modenheten til sine kunder og medlemmer.

– Jeg tror det er viktig å ha en visjon for å få til den endringen vi må og skal gjennom. Det handler ikke bare om produktivitets- og omsetningsvekst, men også om at vi faktisk ønsker å være med å forandre næringen i sin helhet. Så vi brukte et halvt års tid på å mottoet «Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen!» Et motto alle våre 1 450 ansatte stiller seg bak. Vi har nå nådd den størrelsen – den kritiske massen – for å ha overskudd nok til å investere tung egeninnsats i de hypoteser, problemstillinger og piloter vi har behov for å gjennomføre for å komme videre. sier Forberg.

Vesentlig kortere byggetid til lavere kost
Ifølge Forberg koster det i snitt 24 000 kroner – pluss moms – per kvadrat å bygge et «småhus» i Norge i dag.

– De «beste» i mestergruppen-systemet bygger allerede til halvparten av denne kvadratmeter-kosten. Rett og slett ved å bygge det samme om igjen og om igjen. Med de samme tømrerlagene og de samme underentreprenørene. Nå ønsker vi å gå lenger. Av den grunn har vi utformet fire «hypoteser» vi gjerne skulle hatt hjelp til å løse i de nærmeste par, tre årene, sier Forberg.

Et klart definert og avgrenset problem er halve løsningen

Lars-Fredrik Forberg er direktør for boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen.

Mestergruppen kommer i den anledning med en åpen invitasjon til deltagerne i nettverket BIM Verdi om å være med på denne reisen gjennom fire piloter. Forberg presiserer at det fra deres side ikke er noe poeng eller prestisje i å lykkes alene.

– Vi skal konkurrere på kvalitet og pris på våre sluttprodukter. Alle er tjent med at produktiviteten øker og klimaavtrykket krymper. Vi er av den grunn veldig åpen for samarbeid i ulike former og vil stille våre utfordringer til disposisjon for den som måtte ønske å teste ut sine produkter, løsninger eller tjenester innenfor de rammene som beskrives i den enkelte pilot. Vi har nye utbyggingsfelt i nærheten av Oslo der vi skal bygge prosjektboliger. Felt hvor vi også har kontroll som byggherre. I og med at vi har kontroll på HELE verdikjeden trenger vi ikke å forhandle og be om lov til å få testet ut akkurat det vi måtte ønske, avslutter Forberg.

Så langt deltar disse i Mestergruppens pågående piloter:

6 vesentlige rotårsaker

McKinsey Global Institutes rapport fra 2017; «Reinventing constrution: A route to higher productivity» peker på seks vesentlige rotårsaker til byggenæringens lave produksjonsvekst. Disse er: 

 1. Økt kompleksitet i prosjektene og på byggeplassen
 2. Fragmentert entreprenørbransje med mange små aktører
 3. Verdikjeder som ikke henger sammen
 4. Lite standardisering og gjenbruk
 5. Litt gammeldags kultur – uformell og analog
 6. Dårlig utdannet og lite trent arbeidskraft hos utførende og ledere

Syv klokkeklare råd

…for å øke produktiviteten med 50 til 60 prosent, fra samme rapport:

 1. Gjør reguleringene mer strømlinjeformet og øk transparensen
 2. Endre kontraktene til et system fokusert på samarbeid og problemløsning
 3. Tenk nytt runt designprosessene, og bruk gientagende designelementer
 4. Forbedre innkjøps- og leveransekjedestyring
 5. Forbedre utførelse på byggeplassen
 6. Øk digitaliseringen, nye materialer og automatiseringsgraden
 7. Etterutdann arbeidsstokken

Pilot #1: En helhetlig logistikkløsning

MÅL: Få ALLE leverandører over på en eller annen EDI-løsning som gjør en digital vareflyt mulig, som kan skaleres i forhold til leverandørens behov.

Les mer her

Pilot #2: Vareflyt integrert i og med BIM

MÅL: Få vareflyten integrert med en digital tvilling for avrop og faktisk status, på en gitt vare og på progresjonen i ett bygg, når det skulle være.

Les mer her

Pilot #4: Tidlig involvering

MÅL: Finne – eller lage – et digitalt verktøy for tidlig og presis involvering av underentreprenører før byggeprosessen startes opp.

Les mer her