Velkommen til PilotVerksted #5

Vi fortsetter å jobbe målrettet med digitalisering i praktiske prosjekter ment å gi sømløs dataflyt på tvers av byggenæringens lange og kronglete verdikjeder.

Det enkelte bygg som fødes fortjener ikke bare en konsistent byggevarelogistikk og sømløs dataflyt fra vugge til grav, i fremtiden vil det også kreves en oppstandelse i form av gjenbruk etter en sirkulærøkonomisk tankegang. En sentral utfordring i denne sammenhengen er samspillet mellom respektive fagsystemer og BIM på den ene siden, og økonomi- og produksjonssystemer på den andre.

Det er vår spådom at de mest fremoverlente vil kunne skape seg vesentlige gevinster – og konkurransefortrinn – ved «å digitalisere sammen» med partnere, kunder og leverandører.

I hver av våre tre «TemaGrupper» inviterer vi derfor til diskusjoner og samarbeid. Samarbeid som vi gjerne ser manifestere seg i nye Pilotprosjekter.

Premien for å delta er økt innsikt og praktisk forståelse for eksisterende digitale verktøy som støtter sømløs dataflyt i verdikjeden – og forhåpentligvis en åpenbaring når det kommer til hva eksisterende samarbeidspartnere, nettverket BIM Verdi og dine leverandører faktisk kan bidra med.

Kommer du?

TemaGruppe 1:

«Varelogistikk og dokumentasjon»

Intern effektivisering, bestilling og byggeplasslogistikk

For entreprenør som ønsker å effektivisere og få kontroll med ressursplanleggingen gjennom digital og papirløs byggeplasslogistikk.

Intensivprogram med praktiske bedriftscaser finansiert av Omstillingsmotoren/Innovasjon Norge (KKV Bygg) i samarbeid med Smart Innovation Norway.

Nøkkeldeltakere: Logiq, Holte, Norsk Byggtjeneste/NOBB, Gausdal Landhandleri, CodeIT, APX Systems, Smart Innovation Norge, buildingSMART Norge.

TemaGruppe 2:

«Digital Tvilling i drift»

Dokumentasjon av eksisterende bygg og drifts-BIM

Sentrale byggherrer på Østlandet har beskrevet 47 ambisiøse behov de har for å utnytte sine Digitale Tvillinger bedre. Jürgen Spindler fra Rælingen Kommune kommer og forteller mer

Programvareselskapet Miris sier at deres «Exact» kan svare på mange av behovene. Det vil deres Tom Holbein demonstrere på PilotVerkstedet.

Nøkkeldeltakere: Undervisningsbygg Oslo, Miris, Geograf Digital og Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse

TemaGruppe 3:

«Industrialisering» 

Avfallsfrie byggeplasser 

Å kjøpe materialer, frakte, kappe det til og kaste store deler av det i kontainere. For deretter å transportere det til deponi og mulig gjenvinning, er en lite hensiktsmessig løsning.

Betonmast Boligbygg AS har derfor satt seg som mål å ikke produsere avfall i det hele tatt. Valget for utprøving falt på Landås-prosjektet. Nå er de første skrittene tatt og veien har vist seg farbar. Noen enkel ferd blir det dog neppe.

Nøkkeldeltakere: Betonmast, Avfallsfrie byggeplasser og NTI AS

Målgrupper: Fremoverlente bestillere, entreprenører, byggevareleverandører, it-leverandører som ønsker å skape og presentere praktiske, digital løsninger.

Målsettinger med arrangementet:

 • Forstå bestillernes behov for løsninger og funksjoner,  i forhold til listen på 47 behov byggeherrer og bestillere har kommet med (se under)
 • Identifisere behov og løsninger som kan føde fremtidige Pilotprosjekter
 • Se på hvordan de tre TemaGruppene kan gi oss som nettverk fokuserte diskusjoner, med påfølgende løsninger

Møteform: Innledning med behov og problemstillinger. Presentasjon av igangsatte tiltak og piloter. Se på mulige tjenester og løsninger. Diskusjon og konklusjoner med mulige satsninger.

Deltakelse: Åpent. Deltakere i BIM Verdi har prioritet ved presentasjoner.

Påmelding innen onsdag 2. juni kl 10 – i denne linken. Gratis deltakelse

Program:

12:00

«Et tydelig problem er halve løsningen»

Fra behov og «pes» til brukercase og implementert løsning. Hvordan bruker vi Innovasjonssirkelen, temagrupper og arbeidsmetodikk for piloter og prosjektutvikling?

Bruk av Bygg21s Stegnorm som struktur for temagrupper, piloter og intensivprogram for å løse «pes» i byggenæringen.

12:10

Behovet for felleskomponenter i Digitalt Veikart 2.0 er herved definert!

Arbeidsgruppen Felleskomponenter har sagt sitt – og definert ca 40 forslag til felleskomponenter. Hva er disse, hva bør prioriteres og hvordan kan de realiseres?
Ved adm.dir. Jøns Sjøgren, Byggevareindustriens forening/BNL og leder av arbeidsgruppen Felleskomponenter i Digitalt Veikart 2.0

 


Ressurser

12:30

TemaGruppe 2 – Digital Tvilling i drift

Undervisningsbygg KF ønsker «plug’n play-løsning» for gjenbruk av byggedata i driftsfasen

Undervisningsbygg ønsker at innrapporterte feil og mangler også skal kunne gjenbrukes i driften av de respektive byggene, og ved eventuelle reklamasjoner. Prosessformatene – som for eksempel .BCF – bruker modellen og geometri som sin «informasjonsknagg», men vi bruker bygg-id og bygningsdel fra tabell som knagg. Vi har behov for å se hvem som har levert oss hva, når og hvor, til bruk i eventuelle reklamasjoner og i driften for øvrig.

NB: Deltakere i BIM Verdi kan se hans webinar-innlegg fra 19. mai på Teams-gruppen “Digital Tvilling – i drift” – under kanalen “Registrering av feil og mangler”.

1: Definerte behov og problemstillinger ved seniorrådgiver for FDV ved eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg Oslo, Gunnar Slinning Østad. 20 min.

 • Hva er på plass og hva må det jobbes mere med? Innspill gjøres i chat for møtet – og ‘Pes-skjemaet’ her

2: Innspill fra ‘muliggjørere’, ref. webinar 19.5. og registreringer i ‘Pes-skjemaet’ her: : 10 min.

3: Orientering om videre prosess og diskusjoner i Teams-kanal for deltakere. 5 min.


Ressurser:

13:10

TemaGruppe 3 – Industrialisering – Avfallsfrie byggeplasser.

Betonmast tester ut «Avfallsfrie byggeplasser» i praksis.

Kanskje ikke så rart, å kjøpe materialer, frakte, kappe det til og kaste store deler av det i kontainere. For deretter å transportere det som søppel til deponi og mulig gjenvinning, er åpenbart en lite hensiktsmessig løsning for byggherre, entreprenør og samfunn. Betonmast Boligbygg AS har derfor satt seg som mål å ikke produsere avfall i det hele tatt. Valget for utprøving falt på Landås-prosjektet. Nå er de første forsiktige skrittene tatt og veien har vist seg farbar. Noen enkel ferd blir det dog neppe.

1: Innlegg ved prosjektleder for Betonmast i Landås-prosjektet ved Thorbjørn Boman, Magnus Nilsen fra løsningsleverandør NTI og primus motor John Moen i Avfallsfrie Byggeplasser. 20 min

2: Gjennomgang av innkomne ‘pes’ og problemstillinger, registrert i ‘Pes-skjemaet’ her og chat’en for møtet. 15-20 min.

3: Orientering om videre prosess og diskusjoner i Teams-kanal for deltakere. 5-10 min.

13:50

TemaGruppe 1 – Varelogistikk og dokumentasjon

1: buildingSmart Norge: «Product Room» ved daglig leder Alexander Brage Hansen i buildingSMART Norge. 10 min.

Hva er på plass og hva må det jobbes mere med? Innspill i chat for møtet – og ‘Pes-skjemaet’ her.

Eksempler er:

 • De ulike aktørene har liten oversikt over hva som er bestilt, levert, montert.
 • Liten fyllingsgrad på transport skaper mange leveranser og store miljøbelastninger
 • Hvert kranløft er en sikkerhetsrisiko (klemskader etc)
 • Leverandører bruker ulike transportører og logistikkplanleggingssystemer og det er ofte svært manuelle prosesser (telefon) for å vite hvor i prosessen transportøren er.
 • Dokumentasjon av leverte varer er ofte mangelfull
2: Hva hindrer dobling av effektiviteten i byggevarelogistikken? Problemstillinger og «pes» ved bestilling, levering og dokumentasjon. Intensivprogrammet ByggSammen – en digital læringsarena, intensivprogram og metodikk for å løse konkrete  ‘pes’ i byggenæringen.Se www.byggsammen.ne. Ved André Mamelund, Logiq og Jan Fredrik Bjørntvedt. 20 min. Innspill i chat for møtet og ‘Pes-skjemaet’ her

Eksempler på tema for ‘pes’ i byggevarelogistikken:

 • elektronisk innkjøpsordre med varelinjer og ordrenummer
 • automatisk kontroll av ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura
 • elektronisk ordrebekreftelse – nivå 3
 • elektronisk pakkseddel (IP)
 • elektronisk faktura
 • digital tvilling m/verifiserbar dokumentasjon på varer og akkumulerte egenskaper innen miljø, energi m.m.
3: Gjennomgang av innkomne ‘pes’ og problemstillinger, registrert i ‘Pes-skjemaet’ her og  chat’en for møtet. 15 min.

4: Orientering om videre prosess og diskusjoner i Teams-kanal for deltakere. 5 min.


Ressurser og relevante aktiviteter:

14:40

15:00

Oppsummering og ressurser for videre arbeid: Fant vi noen nye prosjektforslag og problemstillinger som kan bearbeides videre?

 

Påmelding skjer innen onsdag 2. juni kl 10 – i denne linken