Digital Norway har utviklet «Konkurransekraft og Vekst» – et to-dagers kurs med workshop under programmet «Digitalt Kompetanseløft.» «Konkurransekraft og Vekst» gjennomføres med to heldags-samlinger hvor de deltagende bedriftene skal forberede og bearbeide et eget case med fokus på en – eller flere – av sine kunder. Se generell beskrivelse av opplegget her.

 

Opplegget skal ha et sterkt og tydelig kundefokus. Noe som er vesentlig for å utvikle digitale løsninger og tjenester med høy verdi for brukere og leverandører. Gjennomføring for bedriftene er finansiert av Innovasjon Norge, bortsett fra en mindre egenandel.

 

Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter (10-250 ansatte) innen bygg, anlegg og eiendom som vil skape økt konkurransekraft gjennom digitale løsninger med et sterkt kundefokus.

Gjennomføres med to heldags-samlinger 11. november og 3. desember i Oslo. Hver bedrift må stille med minimum 2 personer og delta aktivt med eget case.
Aktuelle tema for eget case er kundekommunikasjon, varelogistikk, modellkvalitet.

“Digital byggevarelogistikk i praksis” – som eksempel på kundefokusert digitalisering i byggenæringen.

Fra oktober blir ‘digital byggevarelogistikk i praksis’ med Gausdal Landhandleri, Holte, Logiq og NOBB brukt som eksempelcase. Dette gir økt relevans til byggenæringen. Disse er også nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, se  bygg.no

Påmeldingsfrist er ca 2 uker før første samling på grunn av at søknad til Innovasjon Norge skal inneholde deltakerliste. Bruk skjemaet under for påmelding.

BIM Verdi vil bistå med å gjøre innholdet relevant og praktisk for krevende kunder og innovative leverandører i bygg, anlegg og eiendom. Vi vil blant annet hjelpe deg med valg av kunder, forberedelser og gjennomføring. Etablering av eget case gjøres best i formatet «Digitalt Veikart for BAE» som du finner her.. Hver bedriftsdeltaker betaler en egenandel på kr. 900. Innovasjon Norge betaler resten.

For å kunne ta diskusjoner og prosesser videre inn i egen organisasjon på best mulig måte er det viktig at minst to nøkkelpersoner fra hver organisasjon deltar. Disse bør representere både «teknisk/IT» og «marked» i organisasjonen.

«Konkurransekraft og vekst» er for deg som…

 • Har vilje og evne til å fornye deg.
 • Er eller vil bli utsatt for global konkurranse.
 • Er motivert til å videreføre arbeidet med interne og eksterne ressurser.

Hva kan du forvente å få ut av programmet?
Etter gjennomført program skal bedriften din ha…

 • …fått bedre innsikt i digitale trender og internasjonal utvikling
 • …forstått mulighetene digitalisering fører med seg og hvordan din bedrift kan utnytte dem.
 • …kommet opp med nye ideer, realisert disse i konkrete løsninger og begynt å teste dem på kunder og potensielle partnere.
 • …definert nye forretningsområder og strategiske veikart for videre vekst.

Hva får du hjelp til å ta frem for din bedrift?

 • Et utfylt rammeverk med valgt kundedrevet produkt og tjeneste-innovasjon for din bedrift
 • Verdiforslaget – et løfte om å levere verdi til målgruppen
 • Et målbilde på hvor bedriften er om 3-5 år
 • En utfyllt forretningsmodell med verdiforslag, kundesegmenter, kjerneaktiviteter m.m. etter Osterwalder-metoden
 • Et veikart som viser tiltak de neste 12 mndr. for å realisere elementene i forretningsmodellen

Betingelser for deltakelse fra bedriftene (ikke ‘andre deltakere’, ref. reg. skjema under): Min. 10 SMB-bedrifter med 10-250 ansatte. Bedriftene kan ikke være del av et konsern. Hver bedrift må stille med min. 2 personer. Hver deltaker bidrar aktivt med min. 2 dagers egeninnsats – i tillegg til begge samlingene. Tiden brukes til kundeintervjuer, utarbeidelse av egen case, verdiforslag, målbilde, forretningsmodell og realiseringsplan for eget, digitalt prosjekt/satsing, dvs. 32 timer totalt. Rådgivning er tilgjengelig inntil 2 uker etter samling 2. Denne egeninnsatsen utløser finansieringen fra Innovasjon Norge og skal rapporter på angitt skjema. Arrangør kan pålegge bedriftsdeltakere å dekke manglende egeninnsats med kr. 600 per time.

Du melder deg på i skjemaet under.

Bookings

Bookings are closed for this event.