Temagruppen «Varelogistikk og dokumentasjon» er en direkte videreføring av det vellykkede Pilotprosjektet «Varelogistikk 2.0» som ble gjennomført 2018/2019. Målet den gang var å sikre en helhetlig og konsistent, digital vare- og dataflyt. Selv om vi i fellesskap lyktes da, er fortsatt den største utfordringen knyttet til byggevarehandel at de fleste varebestillinger skjer via telefon eller e-post.

Noe som ikke bare bryter opp den digitale verdikjeden og gjør prosessene lite transparente. Manuelle bestillinger fører typisk til forsinkelser i leveransene, grove feilbestillinger, massivt svinn på byggeplassene og et stort tap av essensiell data. Både når det kommer til kritisk produktdokumentasjon og forvaltningsdata i et livssyklusperspektiv.

På webinaret den 16. september vil vi derfor ta en grundig gjennomgang av de praktiske grepene som gjør en helhetlig, automatisert vare- og dataflyt mulig og hvilke forutsetninger som må på plass for at dette skal fungere. For å nå ambisjonen om en heldigitale byggeprosess fra star til mål, er det nemlig helt avgjørende med en effektiv, presis og strømlinjeformet flyt av byggevaredata.

Program kommer

Du kan lese mer om Temagruppe 1 her