Reg. av kalender-arrangement (IKKE NYE)

Reg. av kalender-arrangement (IKKE NYE)

Arrangementstittel, formål, målgupper, beskrivelse, stikkord, linker etc. m.m.

Navn, tittel
Navn, tittel
adskilt med komma og mellomrom
adskilt med komma og mellomrom
Temagrupper som har størst relevans til arrangementet
Målgrupper for arrangementet

Dato, tidspunkt, program, påmelding, frister

Starter kl
Slutter kl.
Fysisk eller nettbasert gjennomføring

Arrangør og med-arrangør(er)

Ansvarlig arrangør, juridisk navn etc.
flere navn, adskilt med komma

Maximum file size: 1MB

Kalender-arrangementet er registrert av

Denne registreringen er gjort av
Denne registreringen er gjort av
Fornavn
Etternavn
Kan arrangementet publiseres slik det er beskrevet?

Lenker til opptak, dokumentasjon, diskusjonsfora etc.

Maximum file size: 516MB