Hvordan kan vi (automatisk) validere om en BIM-modell kan brukes til klimagassberegninger?

Det kommer flere verktøy for å beregne klimabelastninger. Felles er at de alle trenger gode nok data for å gjøre troverdige beregninger. IFC-modellene må testes for avklaring om ‘egnethet’. Dette kan gjøres manuelt eller med validatorer.

MiljøBIM-prosjektet har gjort viktige funn fra gjennomgang av IFC-modeller og arbeider nå med forlag til krav og veileder for kommunene i Kommunalteknisk forening (NKF) og deres fagråd for klimagassberegninger.

Del 1 – FormålsBIM: Hva kan – og bør modellen brukes til?

Presentasjon og diskusjon om hvordan våre ulike FormålsBIM og kommende arrangement kan gi muligheter for deg og ditt foretak. Vi ser på bruk av Tjenestebiblioteket for eksterne og interne aktører.

Del 2 MiljøBIM: Krav til modell for bruk i klimagassberegninger

Vi presenterer en anbefaling for hvordan norske kommuner bør stille krav til Åpen BIM og bruk av Modell Modenhets Indeks (MMI) i sine byggeprosjekter, i første omgang for å bruke BIM’en som underlag for klimagassberegninger.

Anstein Skinnarland går igjennom forslaget fra MiljøBIM-prosjektet. Vi diskuterer bruk av den nye bSN-standarden IDS for utvikling av validatorer som skal kontrollere om BIM’en møter krav til ulike formål.

 

Påmelding gjøres i skjemaet under innen 1.3.23.

Du får tilsendt en kalenderinvitasjon noen timer etter du har gjort registreringen under.

Du kan også bli med i møte ved å klikke her – torsdag 2.3. kl 14.

MiljøBIM-prosjektet er delfinansiert av Viken fylkeskommune. Din deltakelse blir registrert med egenandeler i prosjektet.

Opptak av webinaret vil bli gjort tilgjengelige for deltakere i BIM Verdi – på dato på www.bimverdi.no/kalender

Innmelding i BIM Verdi kan skje her: www.bimverdi.no/delta

 

 

 

Bookings

Bookings are closed for this event.