Fra prosjektBIM til driftsBIM

– hvordan kan vi bruke BIM-data i eiendomsdrift?

Fysisk omvisning og erfaringer fra samlokaliseringprosjektet Veterinærhøyskolen på Ås.

Hør – og diskutér erfaringer med bl.a.
 • arbeidet med BIM-modellen som består av mer enn 1.1 millioner objekter
 • FDV-dokumentasjonen består av mer enn 75.000 dokumentkrav til leverandøren

Avdelingsleder for digital eiendomsforvaltning ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Harald Nitavskis og sjefsarkitekt Steen Sunesen i Statsbygg kommer for å fortelle litt om prosessen gjennom prosjektering, bygging og overtagelsen av modellen, for videre bruk i FDVU-fasen.

– Veterinærbygningen er et teknisk og teknologisk komplekst dyresykehus med en rekke spesialsystemer for håndtering av dyr, fisk, smitte og avfall.

NB: Begrenset antall deltakere

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med

   

Veterinærhøyskolen og dyrehospitalet på Ås sto ferdig i 2020. Det har et toppmoderne styringssystem med det siste innen byggteknologi. Foto: Benjamin A. Ward

Begrenset antall deltakere


Parkering: Https://link.mazemap.com/kYVwPaiI


Program for dagen

11:00 Lunsj i hånda på møterom Bikuben, Oluf Thesens vei 35, 1430 Ås. Se  https://link.mazemap.com/8ukavtKg 

11:10 Omvisning på Veterinærbygningen fra inngang Hippocampus: https://link.mazemap.com/CVxrJHrj


Så går vi til Urbygningen, undervisningsrom U122: https://link.mazemap.com/OukKWGqu

12:15 SLP – Samlokaliseringsprosjektet – Veterinærhøgskolen fra Adamstuen til Campus Ås, v/Per Roar Nordby, Statsbygg

12:30 Erfaringer med mottak og migrering fra Statsbygg til NMBU, v/Harald Nitavskis, Digital Eiendomsforvaltning, NMBU.

 • Praktiske eksempler: Bruk av Dalux FM for modeller og oppgavehåndtering.

13:00 pause

13:10 BIM i Statsbygg – SIMBA 2.1 Ved Steen Sunesen, Leder BIM-gruppen/utvikling SIMBA, Statsbygg

 • “Den fagre nye verden og den strevsomme veien dit”. Potensial, utfordringer og mulige løsninger med BIM i drift.
 • Utfordringer: Tilgang til – og levering av – data, vedlikehold av data og ansvar/økonomi for dette.

14:00 Miljødata og BIM.

 • Hvordan bør BIM’en (modellen) settes opp for å brukes til å beregne og visualisere klimabelastninger?
 • Nye krav skaper nye muligheter med nye verktøy. MiljøBIM-prosjektet v/Bård Krogshus, BIM Verdi.

14:20 Behov, utfordringer og muligheter med BIM’en som informasjonsbærer i drift.

 • Verktøy og erfaringer i NMBU eiendomsdrift
 • Modellens relasjon til FDVU-dokumentasjon (NS 3456 FDVU) – Standardiseringsarbeid for “NS 8360-3 Referansemetode og krav til digital dokumentasjon for driftsfasen”, Steen Sunesen, Statsbygg og komitéleder SN/K380.

14:40 Oppsummering

 • Refleksjoner og innspill?
 • Ønsker om oppfølgingsaktiviteter?

 


Påmelding gjøres i skjemaet under innen 17.10.22.

Deler av arrangementet gjennomføres under MiljøBIM-prosjekter (se link). MiljøBIM skal gjøre klimagassregnskap enklere, bedre og billigere ved bruk av nye verktøy og ny kompetans. Vi ber derfor deltakere som er intreessert i dette tema om å registrere en brukerprofil på https://bimverdi.no/registrer-bruker og krysse av for ‘MiljøBIM-prosjektet’ slik at vi kan følge deg opp.

 

 

NB 1: Vi er i ferd med å bytte booking-system, så vi beklager språkblandinger og noe uryddig oppsett. 

 

Bookings

Bookings are closed for this event.