PilotVerksted om MiljøBIM den 19. sept. kl 12 hos GS1:

MiljøBIM-prosjektet skal skape økt effektivitet i byggenæringen ved bl.a. maskinlesbare klimagassberegninger med modell.

MiljøBIM er støttet av Viken fylkeskommune

PilotVerkstedet presenterer krav, behov, eksempler og alternative løsninger.

De første visualisering av CO2-beslastning er gjort med modell i Revit og miljødata fra OneClickLCA.

Referansemodell for første fase av MiljøBIM-prosjektet:

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med vår partner GS1.

Foreløpige programpunkter

Maks 30 deltakere


11:30 – 12:00 Minglelunsj

12:00 – 12:10: Velkommen og intro

12:10 – 12:20: Strengere enn TEK 17: Fagnettverket for klimagassregnskap i Kommunalteknisk Forening stiller krav til klimagassberegninger både i prosjektert og ferdigstillt bygg, oppdateringer underveis og samsvar med prosjektets krav. Be om tilgang for å se kravene her.  Ved Fredrik Horjen, NKF

12:20 – 12:30: Hvordan skal kravene etterleves? Prosjekter, behov og utfordringer med klimagassberegninger og porteføljestyring av klimabudsjett. Ved Christoffer Venås, Oslobygg.

12:30 – 12:40: Pause

12:40 – 12:50: Behov for klimagassregnskap i ulike prosjekter og faser. Ved Angie Arroyo Mendez, A-Lab

12:50 – 14:10: Introduksjon av ‘muliggjørere’.  7 x 10 min.

  • EPD Norge Digi v/Håkon Hauan og LCA.no v/Ole Iversen
  • NOBB Miljødata og Reduzer v/Kristine Bergendahl og Eirik Resch
  • EFO-basen v/Phillip Tran
  • Holte Smartkalk med miljødata v/Harald Rosingaunet

pauseprat

  • OneClickLCA og NTI v/Nikita Chhajer
  • cobuilder og bimsync v/Nikolai Halle, cobuilder
  • Madaster v/Anstein Skinnarland

14:10 – 14:20: Introduksjon til gruppearbeid


14:20 – 14:30: Pause

14:30 – 15:10: Gruppearbeid x 3: Fra behov til avgrenset problemstilling, årsak/virkning og rotårsak.

 

15:10 – 15:30 Oppsummering og veien videre

 

15:30-16:00: Muligheter for individuelle samtaler


Påmelding gjøres i skjemaet under innen 16.09.22.


Deltakelse i arrangementet og prosjektet:

Prosjektet MiljøBIM er delfinansiert av Viken Fylkeskommune, dvs. resterende andel finansieres bl.a. av egenandeler.  Deltakelse i dette arrangementet forutsetter derfor at du registrerer medgåtte timer. Informasjon om dette kommer.

Les mer om deltakelse i prosjektet her: www.miljobim.no/om-oss


NB 1: Vi har begrenset plass denne gangen og må forbeholde oss retten til å velge deltakere med prosjektcase og fra BIM Verdi – nettverket.

NB 2: Vi er i ferd med å bytte booking-system, så vi beklager språkblandinger og noe uryddig oppsett. 

Bookings

Bookings are closed for this event.