BIM Verdi PilotSeminar den 8. juni kl 12-16 – med egenskaps- og miljødata i fokus
– pluss pizza-samling fra kl 17.

Oslo Kongressenter, sal D.

Er vi godt nok forberedt til den nære fremtiden? Jobber vi med en praktisk nok tilnærming?

Full sporbarhet og dokumentasjon av byggets egenskaper – helt nødvendig for en bærekraftig næring,
– men hvordan gjør vi det mest effektivt?

Bli med – hør og diskutér byggenæringens status og behov, praktiske eksempler, pilot
er og muliggjørere.
Nettverkstreff med pizza & pils fra kl 17 på Youngs.

I samarbeid med GS1 og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF).

Vi møtes fysisk! Begrenset antall. Se påmelding under til den 8.6. 

Hvis du ønsker å delta gratis på Computerworlds ‘Digitalisering av byggenæringen’ den 9.6., kan du bruke VIP-koden ‘DAB22-BIM-E’ når du melder deg på her https://event.cw.no/Bygg22


12:00-12:30: Minglelunsj i sal D

Velkommen. Ved Knut Mathisen, GS1 og Bård Krogshus, BIM Verdi.

12:30-12:20: Har keiseren klær eller er han naken? Er eiendomsavdelingene i Norske kommuner godt nok skodd – og kledd – for å kunne møte kravene og utnytte mulighetene som digitalisering, sømløs dataflyt og automasjon representere? Ved Kirsti Kierulf, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening.

– pause

12:30-12:50: Veidekke ber om utslippsdata på produkt- og prosjektnivå – fra 160 leverandører. Veidekke skal redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2030. Hvordan henter de inn miljødata og hvordan kan dette gjøres mer effektivt? Ved Eyvind Zetterberg, Senior innkjøpsanalytiker i Veidekke.

– pause

13:00-13:20:  Mestergruppen skal halvere CO2-utslipp, tid og kostnad for småhusbygging. Nye piloter på verdikjedemodellering og tidligfase feltutvikling og klimagassberegninger.  Ved Lars-Fredrik Forberg, dir. boligutvikling og bærekraft. Se også  https://bimverdi.no/?s=mestergruppen

– pause

13:30-14:10: 2-5-minutters presentasjoner av stasjonene kl 14:30: Satsinger, behov og muliggjørere.

Gruppe 1 – behov: Vi har utfordringer som vi ønsker løst gjennom samarbeid. Eksempler: Mestergruppen, Veidekke – flere er under avklaring.

Gruppe 2 – muliggjørere: Vi har ny teknologi og mulige løsninger og ønsker pilotbrukere. Eksempler: GS1 DigitalLink, Autility  – flere er under avklaring.

– Pauseprat

14:30-15:30: Rundtur på stasjoner. Vi sprer oss og roterer – for innsyn og diskusjoner av behov, utfordringer og muliggjørere. Kjøreplan kommer.

– pause

15:40-16:00: Oppsummering og veien videre


Fra kl 17: Pils og pizza på Youngs (rett over gata)

Påmelding gjøres i skjemaet under innen 03.06.22.

NB: Se bort fra lenke-teksten under! Klikk på feltnavnene under for å få opp registreringsfeltene. Vi er i ferd med å bytte booking-system, så vi beklager språkblandinger og noe uryddig oppsett. 

Bookings

Bookings are closed for this event.