Invitasjon – Bli med å påvirke byggenæringens fellesløsning for miljødata

Kravene om miljødata og klimagassregnskap krever kostnadseffektiv bransjeløsning med verifiserte og oppdaterte egenskapsdata.

Byggevareindustrien i samarbeid med Samordningsrådet for digitalisering,  Boligprodusentene, PDT Norge og BIM Verdi, inviterer til en søknadsworkshop for å definere hva bransjen må løse i fellesskap gjennom en søknad til Grønn Plattform.

Begrenset antall denne gangen – kun inviterte. Bruk påmeldingskjema nederst på denne siden.

Prosjektet skal utvikle og teste en felles løsning for sanntids miljø- og egenskapsdata for klimagassberegninger, sporbarhet og ombruk i bygg.

 • Hvordan skape sanntids miljø- og egenskapsdata for klimagassberegninger, sporbarhet og ombruk i bygg og anlegg?
 • Hvilke praktiske løsninger trenger vi for å møte de nye kravene i TEK17?
 • Hva kan løses med dagens teknologi og innhold?
 • Hva kreves av utvikling av fellesløsninger og FOU behov som aktiviteter i en søknad til Grønn Plattform?

Torsdag 12. mai kl 10-14 hos NTI as, Malmskriverveien 35, Sandvika. 5 min. gange fra togstasjonen.

Muligheter for individuelle samtaler kl 14-16

Påmelding innen 11.5. kl 12 i skjemaet under eller post@bimverdi.no 

Program kl 10-14

 1. Velkommen ved Jøns Sjøgren, adm.dir. i Byggevareindustrien
 2. Faglig introduksjon v/Lars Myhre, Boligprodusentene og Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien.
 3. Veidekke: 50 % red. i klimagassutslipp innen 2030.  Hvordan bruker de miljødata for å nå målene? Ved Eyvind Zetterberg. (20)
 4. Fra behov til rotårsaker: Presentasjon og valg av gruppe.
  • Bransjens behov: Hvordan få inn miljødata i tidligfase analyseverktøy for feltutviklere? Ansvarlig: Mestergruppen (Lars-Fredrik Forberg og Jon Scheele).
  • Hva må til for å skape en heldigital klimakalkyle? Ansvarlig: André Ruud, Samordningsrådet for digitalisering av byggenæringen.
  • Miljøkalkyler ved prefabrikasjon av rørsystemer. Hva er utfordringene? Ved Knut Jøssang, Pipelife og leder av buildingSmart ProductRoom.
  • Muliggjørere med aktuelle løsninger for miljødata
 5. Lunsj
 6. Gruppearbeid x 3: Vi dissekrerer behov og problemstillinger til vi finner rotårsaken og ser om denne kan løses med kjente ressurser, eller om vi må ha ny kunnskap.
 7. Oppsummering fra gruppearbeidet
 8. Veien videre.

Muligheter for individuelle samtaler fra kl 14-16


Eksempler på data som Veidekke ber om i sine prosjekter for å styre mot 50 % red. i klimagassutslipp innen 2030:

 • Prosjektnummer – prosjektnummer hos Veidekke som har mottatt leveransen
 • Material- eller produktnavn – Navn på produktet som er levert. Dersom det er mer hensiktsmessig å benytte materialgruppe eller produktgruppe som nivå for rapportering, så legg inn materialgruppenavn eller produktgruppenavn her
 • Material- eller produktnummer, hvis relevant (valgfritt)
 • Volum av materiale/produkt levert per prosjekt
 • Måleenhet for volum levert (heretter kalt volumenhet), vi ber om at dere benytter samme målenhet som i materialets/produktets EPD
 • Andel resirkulert materiale i % per volumenhet
 • Referanse til produktspesifikk EPD
 • Gjennomsnittlig pris per volumenhet (total ordresum for materialkjøp / volum)
 • Klimagassutslipp i kilogram CO2-ekvivalenter (kgCO2-ekv.) per volumenhet for de forskjellige delprosessene (A1 til og med D) og totalt

Hilsen

Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien og PDT Norge

Frank Jaegtnes, Elektroforeningen og Samordningsrådet for digitalisering

Lars Myhre, Boligprodusentene

Bård Krogshus, BIM Verdi

           

Bookings

Bookings are closed for this event.