Modell- og byggeplassdrevet logistikk (MG-pilot #2) – presentasjon – diskusjon – tiltak

Pilotverkstedet er for deltakere og partnere i BIM Verdi.

Link til påmelding.

Foreløpig program

 1. Velkommen
  1. BIM Verdi Deltakerforum
  2. Mestergruppen som partner, piloteier og facilitator for pilotverkstedet
 2. MG sin prosess og ressurser i pilotene – og samspillet med BIM Verdi
 3. Introduksjon til MGs logistikkjede, aktører, prosesser og systemer
 4. Gjennomgang av kravspek, spørsmål og svar
 5. Inndeling i 2 grupper med avtalte presentasjoner med forslag til løsninger.
  1. Gruppe 1:
  2. Gruppe 2:
  3. Dokumentasjon i word-dok/kravspek eller Miro
 6. Veien videre for MG’s piloter
  1. 1:1-pitcher gjøres i for- eller etterkant av workshopen  etter avtale med MG
  2. Informasjonskanal videre er Mestergruppens Piloter under BIM Verdi Deltakerforum på Teams.  (lukket gruppe for deltakere i BIM Verdi)

Alle pilotene

 • Pilot #1: En helhetlig logistikkløsning fra A til Å. MÅL: Få ALLE leverandører over på en eller annen EDI-løsning som gjør en digital vareflyt mulig, som kan skaleres i forhold til leverandørens behov. Les mer
 • Pilot #2: Varelogistikk integrert i og med BIM. MÅL: Få vareflyten integrert med en digital tvilling for avrop og faktisk status, på en gitt vare og på progresjonen i ett gitt bygg. Les mer
 • Pilot #3: Effektivt redskap for bred samhandling. MÅL: Finne et effektivt og enkelt  samhandlingsverktøy som ikke krever opplæring og fungerer på alle språk.
 • Pilot #4: Tidlig involvering av underentreprenører. MÅL: Finne – eller lage – et digitalt verktøy for tidlig og presis involvering av underentreprenører før byggeprosessen starter.  Les mer 

Opptak fra planleggingsmøte 5.1. er tilgjengelig på Teamsgruppen BIM Verdi Deltakerforum – kanal ‘MG-piloter.

Du kan lese mer om Mestergruppens pilotgrupper og bakgrunnen for de her.

Påmelding gjøres i skjemaet under innen 18.1.22. Du får tilsendt informasjon om sted/link.

Pilotverkstedet er for deltakere og partnere. Innmelding i BIM Verdi gjøres her før 18.1.: www.bimverdi.no/delta


Har du et digitaliseringsprosjekt med klar nytteverdi for kunden å vise frem?

Registrer en BRUKERHISTORIE www.bimverdi.no/minside – så skal vi spre det glade budskap – slik vi gjorde på Digital Arena Bygg Reis Deg

Har du et prosjektforslag med grønt fokus og klare økonomiske og miljømessige effekter – som trenger finansiering?

Vi gir deg en rask tilbakemelding på konkrete prosjektforslag. Se Prosjektutvikling og søknadsbistand – BIM Verdi.

 


Link til påmelding.