Presentasjon og erfaringsutveksling fra prosjektet «Heiergården Terrasse» på Rakkestad

Program onsdag 12. mai klokka 14:00

14:00 – 14:05: Innledning og presentasjon av de deltagende ved BIM Verdis Morten Iversen

14:05 – 14:40: Løsningsleverandør NTIs utvikler- og systemkonsulent Trond Engebråten, Askim & Mysen Rørs prosjektleder Rino Hovland og driftsleder Ingar Heer, og Pipelifes forretningsutvikler Kjetil Løften, i samtale med BIM Verdis Morten Iversen om hvilke erfaringer de har gjort seg gjennom prosjektet og hvor veien går videre.

14:40 – 14:55: Panelet svarer på spørsmål fra deltagere, partnere og publikum, og vi tar en diskusjon eller to om nødvendig.

5 min pause


15:00 – 15:30: Orientering om søknader til Grønn plattform, Digital Arena på Bygg Reis Deg m.m.

Bård Krogshus orienterer om

  • hva er status for dagens innsendte søknader til regjeringens Grønn Plattform? Byggenæringen har jobbet intensivt med følgende søknadskonsortier: ‘Avfallsfrie Byggeplasser’, Construction City Cluster og ‘Wasteless’, Norwegian Wood Cluster og ‘sirkTre’.
  • Digital Arena er under planlegging i hall A på Bygg Reis Deg 20. – 23. oktober ’21. Her er er fokus på læring, samspill og inspirasjon. Vi jakter på 10 gode usecase med klare nytteverdier etter «effektmodellen» under. Ta kontakt eller registrer ditt forslag her, så følger vi opp.

Webinaret gjennomføres på Zoom – du få en link før møtet. (Du må registrere deg under)


Kjenner du til digitaliseringsprosjekter med klar nytteverdi – og som kan presenteres med en effektmodell?

Det er på høy tid å kommunisere faktiske effekter og økonomi i de ulike  digitaliseringstiltakene som gjøres i byggenæringen.

Vi søker i denne forbindelse etter reelle prosjekter med tallfestede effekter som; kostnadskutt, salgsøkning, produktivitetsvekst, HMS- eller CO2-effekter, som fremhevet i rådene til ledere beskrevet i byggenæringens Veikart 2.0.

Innkomne forslag vil bli presentert i form av en effektmodell og inngå som usecase-kandidater for presentasjon på Bygg Reis Deg 20.-23. okt. Se artikkel her.