100 milliarder i potten for bestillere og entreprenører

Med økt presisjon i prosjektering, produksjon og logistikk kan avfallet bli fjernet før det kommer til byggeplassen. Dette representerer isolert sett cirka 60 milliarder i rene tidsbesparelser på byggeplass og 40 milliard i lavere varekostnader.  Samtidig kan aktører innen blant annet produksjon, handel og programvareutvikling skape nye tjenester som gjør dette mulig. Men hvordan realiseres dette i praksis?

  • Gjennom intensivprogrammet «ByggSammen» har aktører som JM, Norgips, Gausdal Landhandleri, Logiq, APX Systems og NTI, satt seg ned sammen for å finne løsninger, muligheter og gangbare veier framover. Utdrag fra dette arbeidet vil bli presentert på webinaret.
  • Avfallsfrie Byggeplasser er en kandidat-case for presentasjon med dokumentert effektmodell på «Digital Arena» på Bygg Reis Deg 20.-23. oktober 2021.
  • Webinaret gjennomføres i regi av BIM Verdi, og i samarbeid med: Gunnar G. Nybø/Tuva Medhammer i ByggReisDeg ’21, John R. Moen i «Avfallsfrie Byggeplasser,»  Sverre Tiltnes i satsingen Wasteless i Construction City Cluster og Jan Fredrik Bjørntvedt som leder intensivprogrammet «ByggSammen»

Program torsdag 11. februar klokka 14:00

1) Velkommen og introduksjon ved Morten Iversen og Bård Krogshus, BIM Verdi

2) Avfallsfrie byggeplasser benyttet i intensivprogrammet ByggSammen. Hvordan vinner man et OL-gull i kajakk – og hva kan byggenæringen lære av det?
Avfallsfri byggeplass er vårt felles gull. Så hvordan bryter vi ned denne visjonen i konkrete tiltak. Kursleder Jan Fredrik Bjørntvedt fra intensivprogrammet ByggSammen deler oppskriften, og hva vi har lært i Bygg sammen så langt. 15 minutter

3) Satsingen «#Wasteless’» i regi av Construction City Cluster.  Målet med #Wasteless er å prioritere FoU-behov og samle et konsortium sterkt og godt nok for å lykkes med sirkulærøkonomisk omstilling kjennetegnet av ombruk og avfallsfrie materialstrømmer, – og på den måten kvalifisere for hovedprosjekt i Grønn Plattform. Sverre vil informere om, og invitere til pågående forprosjekt. Ved prosjektleder Sverre Tiltnes fra Construction City Cluster  10 minutter

4) ByggReisDeg ’21 og Digital Arena. Med lovende prognoser vaksinering av Norges befolkning ser det ut som om årets ByggReisDeg vil arrangeres fysisk 20. – 23. oktober. Adminstrerende direktør Gunnar G. Nybø/Tuva Medhammer i ByggReisDeg kommer og forteller om planer, nyvinninger og DigitalArena. (Avfallsfrie byggeplasser er tenkt som usecase-kandidat #1 til Digital Arena på Bygg Reis Deg ’21)

5) Oppsummering og veien videre.

Webinaret gjennomføres på Zoom – registrer deg her

 

Vi er på jakt etter lønnsomme digitale prosjekter med tallfestede effekter

Det er på høy tid å kommunisere faktiske effekter og økonomi i de ulike  digitaliseringstiltakene som gjøres i byggenæringen.

Vi søker i denne forbindelse etter reelle prosjekter med tallfestede effekter som; kostnadskutt, salgsøkning, produktivitetsvekst, HMS- eller CO2-effekter, som fremhevet i rådene til ledere beskrevet i byggenæringens Veikart 2.0.

Innkomne forslag vil bli presentert i form av en effektmodell og inngå som usecase-kandidater for presentasjon på Bygg Reis Deg 20.-23. okt. Se artikkel her.

Ta kontakt eller registrer ditt forslag her, så følger vi opp.

Du kan melde deg inn i BIM Verdi – for oppfølging og rådgivning –  her