Er det greit å kaste bort 14 millioner kroner?

Overgang fra manuell til automatisk fakturakontroll i et boligprosjekt med 140 leiligheter med 120 fakturaer hver, representerer en tidsbesparelse verdt ca. 14 mnok.

  • Direkte transaksjonskostnad for fakturabehandling overstiger ofte verdien på transaksjonen. Dette er utrolig nok helt normalt i bransjen.- hvor enkelt er det å løs dette? Se artikkel fra Digital Norway.

  • Regne-eksempel fra undersøkelse om tidsbruk rundt prosessen behandling av fakturaer som er gjort av Logiq sammen med flere av de største entreprenørene i Norge.

  • Bruk av intensivprogrammet ByggSammen.net som støttes av Innovasjon Norge, skal løse rotårsaken til kostnadssløsingen på 6 uker dersom rotårsaken er et grønt eller gult ‘pes’ – se under.

  • Presentasjonen inngår som kandidat-case #6 for presentasjon på Digital Arena på Bygg Reis Deg 20.-23. oktober 2021.

Webinar vil foregå på Teams eller Zoom, avhengig av antall på meldte. Link blir tilsendt uken før 14.1.

Program

1) Problemstilling og regne-eksempel. Ved André Mamelund. (20 min. + 10 min diskusjon)

2) Praktisk løsningsarbeid i nettverksgrupper – metodikk og erfaringer (20 min.)

  • grønne og gule ‘pes’. Hva er det – og hvordan finner vi de?

  • bruk av intensivprogrammet ByggSammen.net for å finne rotårsaken og løse ‘pes’et.

3) Betraktninger, oppsummering, interesse for oppfølgingsmøte 28.1.

Tema er et kandidat-case #6 for presentasjon på Digital Arena på Bygg Reis Deg i okt. Her søker vi byggeprosjekter som vil prøve ut dette i praksis. Ta kontakt!

 

Innmelding i BIM Verdi for oppfølging og rådgivning kan skje her