Få mer effektiv informasjonsflyt fra modell til bestilling, produksjon, merking og montering av byggevarer – uten unødvendig avfall – basert på åpne standarder.

“Å kjøpe mer materialer enn vi har behov for, sortere, returnere og til slutt betale for å bli kvitt det, er en dårlig løsning både for økonomien og miljøet.”


 

For informasjon om avfallsfrie byggeplasser: Se www.avfallsfriebyggeplasser.no  og artikler i Bygg.no.  Se informasjon om ByggSammen-programmet på https://bimverdi.no/tjenester/byggsammen . Vi kan sette opp intensivprogram under Omstillingsmotoren med tema etter behov og bedriftsgrupper, verdikjeder etc. innen byggenæringen.

Foreløpig agenda

Starter ca. 15 min etter DAB20-konferansens slutt, dvs. ca. kl 14:30 og varer i ca 45 min.

 • Hva er målene i en avfallsfri byggeplass?
  • John Moen
 • Erfaringer
  • fra Haukeland Sykehus med Pipelife og Vestrheim Rørentreprenør
  • fra Betonmast Boligbygg
 • Hvilken arbeidsflyt skal vi forbedre?
  • Hva er typiske ‘pes’?
   • Hva kan produsenten forbedre?
   • Hva kan entreprenøren forbedre?
 • Hvordan jobber vi for å løse flokene i intensivprogrammet ByggSammen (modul 2)
  • Målet med programmet
  • Video på www.byggsammen.net
  • Effektmodell med grønne og gule gevinster og tilhørende ‘pes’
 • Deltakelse og oppfølging
  • 1. gjennomføring 13. jan. og 3.febr. 2021: https://bimverdi.no/events/bs-2-1 (fullt)
  • 2. gjennomføring
  • Oppfølging i Teams-gruppen Indistrialisering med prefab og avfallsfrie byggeplasser
 • Oppsummering, organisering og oppfølging

 

Innmelding i BIM Verdi for oppfølging og rådgivning kan skje her

 

Bookings

Bookings are closed for this event.