Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Bli med på «MiljøBIM-dagen» 14.9. – for bestillere og leverandører av bygg


Bård Krogshus
BIM Verdi/MiljøBIM

Bjørn Lier
Næringshagen i Østfold

Anstein Skinnarland
Rådgiver

Trine Pettersen
Byggevareindustrien

Jonas Vevatne
Bærum Kommune og NKF

Ole M. K. Iversen
LCA.no

Håkon Kravik
Backe Øsfold

Nikita Chhajer
One Click LCA

Mie Fuglseth
Grønn Byggallianse/EBA

Eirik Resch
Reduzer

Kristin Reed Lone
WSP

Harald Rosingaunet
EG Construction/Holte

Nå er det ‘ingen bønn’ lengre, men myndighetskrav som MÅ følges hvis du skal være ‘leveringsdyktig’.

Få med deg en kompakt og praktisk kompetanseheving om klimagassberegninger med data fra den digitale tvillingen av bygget! Se hvordan klimagassberegninger kan gjøres raskere, bedre og billigere med data fra bygningsinformasjonsmodellen.

Se program og påmeldingskjema nede på denne siden.

Arrangementet er en del av programmet under Bærekraftsuken i regi av Næringshagene i Norge.

Arrangører: BIM Verdi, Næringshagen Østfold, Hallingdal Næringshage AS, Buskerud Næringshage, Norsk Kommunalteknisk Forening.

Målgrupper er bestillere, byggherrer, entreprenører, underentreprenører og utførende håndtverkere, rådgivere og ‘muliggjørere’ med sine verktøy for klimagassberegninger.

2023-09-14 11:30 16:00

Aktører, samarbeidspartnere og ressursperson i arrangementet:

Næringsutviklings-prosjektet


Delfinansierer MiljøBIM-prosjektet

Næringshagen i Østfold


Faggruppe for klimagass-beregninger

Program for dagen

11:00 – 12:00 Registrering, mingling og evnt. lunsj på de respektive møtestedene.

1) Møtestart kl 12:00: Velkommen! Nye metoder, kunnskap og samarbeid gir effektive klimagassberegninger for bygg. 10 min.

Ved Bård Krogshus (BIM Verdi), Bjørn Lier (Næringshagen Østfold), Marianne Skjetne Bøe (Buskerud Næringshage), Tor Barfod (Hallingdal Næringshage). >Les mer.

Nå skal klimabelastninger vektes, beregnes og rapporteres. Dette er kompliserte og ressurskrevende prosesser for byggherrer, utførende og rådgivere.

MiljøBIM er et næringsutviklingsprosjekt – støttet av Viken fylkeskommune – som skal vise hvordan vi kan sammenstille data fra flere kilder i nye digitale løsninger for å gjøre klimagassberegninger enklere, bedre, raskere og billigere.

2) HVA er myndighetskravene som vi forholde oss til?

Ved Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggvareindustriens forening. >Les mer.
 • Teknisk forskrift (TEK 17) krever klimagassberegninger ved ferdigstillt bygg.
 • Offentlige anskaffelser må forholde seg til grenseverdier for klimabelastninger i bygg (DFØ).
 • Miljøbelastninger i offentlige anskaffelser skal vektes med 30% fra 1.1.24.

3) Her er byggeprosjektene og erfaringene med klimagassberegninger med data fra byggets digitale tvilling.

Moderator: Bård Krogshus, prosjektleder for MiljøBIM-prosjektet.

Erfaringer fra byggeprosjekter som har testet sine bygningsinformasjonsmodeller med ulike digitale verktøy som leser BIM-data for materialbeskrivelser, geometri (plassering i bygget) og klassifisering (etter bygningsdelstabellen).

Erfaringer fra byggeprosjekter som har brukt LCA-verktøy med BIM-data for materialbeskrivelser, geometri (plassering i bygget) og klassifisering (etter bygningsdelstabellen), bl.a.

 • Langhusbadet i Nordre Follo kommune. Ved Håkon Kravik, BIM-leder i Backe Østfold og Nikita Chhajer, One Click LCA
 • Sophie Radichs skole i Lillestrøm kommune. Ved Kristin Reed Lone; WSP og Eirik Resch, Reduzer.
Klimadata fra OneClickLCA visualisert som fargelagte CO2-belastninger i modellverktøyet Revit.

13:20 Pause:

4) HVORDAN gjør vi det? Hva trenger vi for å gjøre klimagassberegninger enklere og billigere?

Moderator og innlegg: Anstein Skinnarland, rådgiver for BIM Verdi.

4 a: Hvordan lages og brukes informasjon som trengs i beregningene? 15 min.

Anstein Skinnarland, rådgiver for BIM Verdi. >Les mer.
 • Hva er BIM og modellmodenhetsindeksen (MMI)?
 • Maskinlesbare egenskapsdata i EPD-formatet (miljødeklarasjoner).
 • Hvordan får vi tak i strukturert, standardisert og maskinlesbar informasjon for materialbeskrivelser (hva), geometri (mengde) og klassifisering (plassering, etter bygningsdelstabellen).

4 b: Hvordan skal vi møte myndighetskravene? 15 min.

Ved Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggvareindustriens forening og medforfatter av DiBK sin veileder for klimagassberegninger. >Les mer.

4 c: Revidert kravstilling for klimagassberegninger fra Kommunalteknisk Forening, faggruppe for klimagassberegninger.

Ved Jonas Vevatne, Bærum kommune og leder av NKF sin faggruppe for klimagassberegninger. >Les mer.
 • Erfaringer fra klimagassberegninger fra prosjekt.
 • Hvordan kan kommunene kreve klimagassberegninger gjennom prosjektprosessen i egne prosjekt – i tillegg til myndighetskravene i tekniske forskrift?
 • Bruk av kravstillingen i ‘Bok 0’ (anbud- og kontraktsbestemmelser) i kommuner

4 d: Noen andre digitale verktøy

Ved Bård Krogshus, prosjektleder for MiljøBIM-prosjektet. >Les mer.
 • Oversikt og innsikt i et utvalg aktuelle LCA-verktøy og deres funksjoner.
 • Noen eksempler på verktøy fra MiljøBIM-prosjektet: Madaster, OneClick LCA, Reduzer,
 • Sammenligning av verktøy: DiBK-foredrag 2. juni 2023
 • Status for verktøyet LCAByg NOR? Ved Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse/EBA.
 • Miljødata fra ferdigkalulert bygg med SmartKalk/miljø. Ved Harald Rosingaunet, EG Construction/Holte as
 • Digitale miljødeklarasjoner/EPD’er. Ved Ole Magnus Kålås Iversen, CTO, LCA.no

5) Diskusjon: Hva må gjøres i egen virksomhet for å møte kravene om 55% reduksjon fra bygget innen 2030? Mål, midler og nytenking.

5 a: Innledning ved Bård Krogshus

Regi for diskusjonsgrupper
 • Sandvika: 3 grupper, hver med min. en kommune og en ENTR/RI/ARK
 • 10 min.: Scenario 2030: Beskriv i ca. 5 hovedpunkter hvordan dere klarte å halvere CO2-fotavtrykket (til 2,5 kg CO2 per år?) for skolebygget som stod ferdig 1.1.2030. Eksempler på punkter:
  • Data
  • Kunnskap
  • Organisering
  • Verktøy
  • Kontrakts og -kontrollforhold, eks. ‘Bok 0’
 • 10 min. Sett opp maks to forutsetninger/løsningsideer per punkt – som det må jobbes med fremover for å levere på målet med halveringsprosjektet 1.1.2030.
 • Rådgivere bidrar i gruppene
 • Teams: 1 gruppe
 • 10 min: Intro v/Håkon Kravik, Backe Østfold. Opplisting av 3-5 prioriterte tiltak som gjør det mulig å bruke BIM til klimagassberegninger
 • 10 min.: Tema bestemmes på møtet

Diskusjoner: 20 min

Innspillene fra denne økten er tenkt brukt til å bestemme tema, innhold og prioriteringer i planlagte oppfølgingsaktiviteter og mulige kurs/opplæring. Første dato er satt til 9. november kl 14-16.

Eksempler på diskusjonstema. >Les mer.
 • For bestillere av bygg og klimagassregnskap
  • Forståelse, bestillerkompetanse, kontroll og oppfølging
  • System for registrering/mottak av klimagassrapporter for statistikk, porteføljestyring i kommuner m.m.
 • For brukerne av BIM og LCA-verktøy (utførende, rådgivere m.m.)
  • Hva er egenskapene og forskjellene i ulike beregningsverktøy, ref. DIBK-møte 2.6.23.
  • Ulikheter og målemetoder: Referansebygg eller maksbelastninger per kvm/år
  • Kunnskapsbehov: Hvordan skape forståelse/opplæring av krav, standarder i forhold til det enkelte byggeprosjekt?
 • For verktøyleverandører
  • Legge grenseverdiene for off. innkjøp inn i LCA-verktøyene
  • Tilgang på data, eks. digitale EPD’er. Ved EPD Norge.
  • Felles omregningsfaktorer fra vekt/volum til CO2-belastninger (GWP)
  • Tilgang på standardiserte oppsett for klimagassberegninger.
  • Kan grenseverdiene i DFØ’s kriterieveiviser bygges inn i LCA-verktøyene?
  • Kan vi få klimabelastninger på fakturaen?
Økt bruk av BIM vil effektivisere alle faser i et byggeprosjekt >Les mer

se www.bimverdi.no/bimverdi-intro

Pause/mingling: 10 min

5 b: Diskusjoner og innhenting av tema, problemstillinger for oppfølging i MiljøBIM-prosjektet.

Ved Bjørn Lier og Bård Krogshus

6) Oppsummering og veien videre.

Ved Bjørn Lier og Bård Krogshus

 • Oppsummering fra gruppene
 • Nye tema og prosjekter, eks. SirkBIM
 • Interesse for oppfølging, praktisk opplæring m.m.
 • Prioriteringer for oppfølgingsmøte 9.11. kl 14.

Underlagsinformasjon 1: Hvilke BIM-data trenger LCA-verktøyene?

Testing av modeller har tatt utgangspunkt i følgende data som må være på plass:
Materialbeskrivelser / Produktreferanser Materialbeskrivelser i tidligfase for å koble til generisk EPD-data eller produktrefenser når produkter er valgt, for å koble til spesifikk EPD-data.
Geometri og mengder For å beregne volum og vekt og dermed regne ut klimabelastninger i CO2-ekvivalenter (GWP)
Klassifisering iht. bygningsdelstabell For plassering i bygget.

Registrering for arrangementet gjøres her:

Påmeldingsfrist er 12.9.23