Resultat av en temapilot i regi BIM Verdi:

«Integrert livssyklusBIM» gir effektiv gjenbruk av data langt inn i fremtiden

NTI fikk i 2018 støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «Mdoc FM» og integrering av den i samhandlingsverktøyet Bimsync. Programvaren har suksess i Danmark, men har foreløpig ikke tatt av i Norge.

Tanken bak den nye programvaren har hele tiden vært å sikre enkel drift og vedlikehold gjennom bruk av åpenBIM i et gitt byggs livssyklus. Catenda som står bak plattformen bimsync, Ovitas som er spesialist på strukturering og digitalisering av innhold fra blant annet PDF-dokumenter, og B-Link som leverer data og dokumentasjon fra alle de store vare- og produkteierne til den norske byggenæringen, har deltatt som partnere.

– Prosjektet startet i utgangspunktet som en temapilot i BIM Verdi. Uten deres aktive medvirkning og oppriktige interesse, hadde det neppe blitt noe av dette store løftet, sier Kristian Kaldager, systemarkitekt og løsningsrådgiver for digital FDVU i NTI. Et selskap som i dag i tillegg til Norge er etablert i Danmark, Sverige, og totalt sysselsetter 220 kloke hoder.

Krevende kunder

Stadig flere byggeiere krever åpenBIM i prosjekteringen og gjennom byggingen av sine eiendommer. Den største verdien av åpenBIM ligger dog antagelig i å berike modellen med informasjon om se små og store komponentene det består av. Informasjon som kan gjenbrukes i hele byggets levetid har de deltagende valgt å kalle «livssyklusBIM.» 

– Den nye programvaren er laget for å få aksess til denne informasjonen fra livssyklusBIMen på en enkel og hensiktsmessig måte. Gjennom programvaren kan ulikt personell hente ut data fra bim-serveren – i dette tilfellet plattformen Bimsync – og gjøre den tilgjengelig i MdocFM. Et Facility Management system som gjør det mulig å presentere og styre bygget – eller hele porteføljer av eiendommer – på en strukturert måte, sier Kaldager.

En oppdatert kilde til dynamisk innsikt

Formålet med prosjektet har vært å utvikle løsninger som gjør at det gitte byggets driftsorganisasjon kan benytte seg av en livssyklusBIM i bredest mulig omfang. En livssyklusBIM er et oppdatert og nøyaktig digitalt speilbilde av den respektive, fysiske bygningen. Med alle sine små og store komponenter og tilhørende dokumentasjon.

– En livssyklusBIM er en løpende oppdatert Digital tvilling som til enhver tid holdes ajour i forhold til byggets aktuelle status og inneholder oppdatert informasjon velegnet for bruk i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Prosessen har vært krevende og komplisert – og vi har fortsatt et stort potensial for utvikling og forbedring – men jeg tror alle involverte har fått en betydelig mersmak på denne formen for utviklingsprosjekter, sier Kaldager.

Utfordringer fra virkeligheten

For å få reelle problemstillinger og faktiske data å jobbe med har man i prosjektet jobbet med «pilotkunder.» Disse har vært Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ullensaker kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Universitetet i Bergen (UiB)

– Sammen med pilotkundene har vi kommet frem til en prototype og fått testet både konseptet og løsningen. Vi har klart å få riktige og relevante data fra den Digitale tvillingen transportert til MdocFM, og sørget for at programmer er i stand til å motta denne typen informasjon. Målet vårt var – og vi er ikke helt i mål med dette enda – at den skybaserte digitale tvillingen etter å ha blitt beriket skal inneholde relevant geometri for FVDU, strukturert ned til den enkelte bygningsdel. Og at den enkelte bygningsdel er knyttet opp til tilfredsstillende produktdokumentasjon. Samt at nivået på denne informasjonen gjør det mulig å utføre oppgaver knyttet til løpende drift og vedlikehold i hele byggets levetid, sier Kaldager.

Bimsync er en skybasert samhandlingsplattform utviklet av det norske selskapet Catenda.:

Den store revolusjonen

Momentene Kaldager nevner representerer ikke den helt store nyheten, og beskriver stort sett forutsetninger som kreves for å møte den norske standarden NS 3456. En standard som omhandler digital FVDU-dokumentasjon for bygg. Det er hva dette har åpnet for som er revolusjonerende.

– Slik systemet er satt opp klarer programvaren automatisk å klassifisere en rekke komponenter i en hvilken som helst Digital tvilling ved å automatisk sortere innhold gjennom oversetteren «buildingSMART Data Dictionary.» På den måten kan driftssystemene automatisk mappe mellom egne data i BIM modellen. Helt uten manuelle prosesser. Noe som igjen gjør det fullt mulig å navigere etter ulike klassifikkasjonssystemer i en og samme modell. Brukeren kan også gjøre søk på spesifikke komponenter basert på en gitt verdi eller kriterie. Å bruke standardene for åpenBIM til slike søk – og samtidig dynamisk oppdatere informasjonen – er jeg rimelig viss på aldri har blitt gjort før, sier Kaldager.

Intelligente grupper

Nyvinningen gjør også grensesnittene ut til brukerne mer lettfattelig. Dette fordi systemene enklere kan isolere og eksponere den informasjonen som er relevant ut fra hvilken rolle man har, eller hvilken oppgave man står ovenfor.

–  Denne funksjonaliteten åpner for helt nye, digitale prosesser. For eksempel opp mot handelssystemer eller relevant sensordata. Data som kan grupperes etter enkle kriterier og fremstilles grafisk som man måtte ønske. Du kan enkelt opprette egne grupper, systemer, soner eller rom, slik at du får en dynamisk og forbedret organisering av informasjonen du til enhver tid trenger. Vi har endelig fått rammene. Med det blir mulighetsrommet blir større. Det er nå det virkelig begynner, avslutter Kaldager.


Noen åpenbare fordeler med åpenBIM for FDVU:

livssyklusBIM gir store fordeler til en rekke av de impliserte parter i en driftsfase av et bygg. Både på lang og kort sikt. Under følger noen av disse fordelene. I løpet av den nærmeste fremtid vil denne listen utvilsomt utvides med nye fag og nye fordeler. Det er med andre ord ingen grunn til å vente med implementeringen. Jo tidligere du starter, desto større gevinster vil du høste.

  • livssyklusBIM eliminerer gjentatte turer til samme lokalisering for å utføre tilfeldig bestilt vedlikeholdsarbeid ved å fremskaffe korrekt informasjon om hva som skal repareres, hvor arbeidet skal skje og hva som møter deg der FØR du forlater kontoret.
  • livssyklusBIM reduserer vedlikeholdskostnader knyttet til en rekke hastereperasjoner. Ved en lekkasje VET du for eksempel hvilken kran som skal skrues av og hvor, i løpet av sekunder.
  • livssyklusBIM på håndholdte enheter kan framskaffe all ønskelig dokumentasjon på stedet, og kostbare arbeidstimer renner ikke ut på veien til og fra kontorer og arkiver for å grave fram papirbaserte manualer, tegninger og instruksjoner.
  • livssyklusBIM gir økt presisjon innenfor energisimulering og dermed et mer nøyaktig bilde av hvor energien forsvinner i et gitt bygg
  • livssyklusBIM reduserer – og i mange tilfeller eliminerer – kostnader knyttet til å re-dokuemntere et bygg. Med en livssyklusBIM har du alltid det du trenger av dokumentasjon, når du trenger det.