innlegg

17/02/2020

47 uttrykte behov fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse»

47 uttrykte behov fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse» 1 Prosesser og systemer må sikre gjenbruk av data, standardisering og forenkle samspillet i driften og mot […]
17/02/2020

Digitaliser eller blø!

Fagskolen i Østfold ønsker næringsliv velkommen til fagdag innen bygg- og anlegg! Digitalisering skaper vinnere i bygg, anlegg og eiendom. Vi viser strategi og praktiske eksempler […]
05/02/2020

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike?

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike? En av de første tingene «Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon» (NESO) gjorde i 2020 var å melde seg inn i BIM […]
05/02/2020

Ambisiøse krav fra store byggherrer som kan løfte hele byggenæringen

20/12/2019

Oppsummering av 2019

2019 har vært et travelt og begivenhetsrikt år for alle som er aktive innen digitaliseringsprosjekter i byggenæringen. Vårt fokus på å bygge kunnskap gjennom å ta tak i praktiske problemstillinger og arbeide med konkrete løsninger i nettverk - blir bare viktigere.
19/11/2019

Doblet omsetningen med digital vareflyt

Da ærveridge Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som skapte logistiske utfordringer. Det skulle vise seg å bli starten på en revolusjon.
19/11/2019

Fra 1 til 80% automatiske handelsmeldinger

Bygg-Team fra Elverum som har spesialisert seg på systemhus, er med det blant entreprenørene som har kommet aller lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger.
18/11/2019

Hva er «Bygge-varelogistikk 2.0» ?

Gjennom pilotprosjekter og støttetjenester, er det BIM Verdis mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder.
15/11/2019
Store-konstruksjoner

Gol Trafikkstasjon og heldigital prosess med StatsBygg (Digibygg) for Statens Vegvesen