innlegg

17/03/2020

Meld inn dine forslag til «Felleskomponenter» til bruk i Digitalt Veikart 2.0

I år fokuserer Byggenæringens Landsforening (BNL) blant annet sitt digitale arbeid rundt å konkretisere det videre arbeidet med Digitalt Veikart 2.0, som skal bane vei for en mer digital, miljøvennlig og lønnsom fremtid for oss alle.
24/02/2020

Energistyring med potensial til å krympe elektristetsforbruket med 40 prosent

Bølgen Kulturhus i Larvik har redusert strømregninga ved hjelp av sensorikk og eksisterende byggedata. Plattformen er web-basert og henter data fra ulike IoT-sensorer og presenterer de i den «Digital tvillingen» du måtte foretrekke.
17/02/2020

47 uttrykte behov fra «Fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse»

Disse behovene kommer fra fellesinitiativet for «Smart Digital Eiendomsledelse.» En sammenslutning av store, offentlige og private byggherrer og interesseorganisasjoner.
05/02/2020

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike?

Samspill med entreprenører i midnattssolens rike? En av de første tingene «Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon» (NESO) gjorde i 2020 var å melde seg inn i BIM […]
05/02/2020

Ambisiøse behov fra store byggherrer som kan løfte en hel næring

Det har lenge vært etterlyst tydeligere bestillinger og retningslinjer fra byggeiere. Nå har flere store offentlige byggherrer gått sammen om å utarbeide en liste fremtidsrettede behov vi tror deltagere og partnere i BIM Verdi kan innfri. Blir du med?
20/12/2019

Oppsummering av 2019

2019 har vært et travelt og begivenhetsrikt år for alle som er aktive innen digitaliseringsprosjekter i byggenæringen. Vårt fokus på å bygge kunnskap gjennom å ta tak i praktiske problemstillinger og arbeide med konkrete løsninger i nettverk - blir bare viktigere.
19/11/2019

Doblet omsetningen med digital vareflyt

Da ærveridge Gausdal Landhandleri flyttet inn i nytt sentrallager ble noen inngrodde vaner med på lasset. Vaner som skapte logistiske utfordringer. Det skulle vise seg å bli starten på en revolusjon.
19/11/2019

Fra 1 til 80% automatiske handelsmeldinger

Bygg-Team fra Elverum som har spesialisert seg på systemhus, er med det blant entreprenørene som har kommet aller lengst i Norge med automatiserte handelsmeldinger.
18/11/2019

Hva er «Bygge-varelogistikk 2.0» ?

Gjennom pilotprosjekter og støttetjenester, er det BIM Verdis mål å skape varige verdier gjennom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standarder.