Print Friendly, PDF & Email
0
0
Marked as spam
Posted by (Floker: 11, Svar/kommentarer: 0)
Spørsmålsdato 04/06/2019 20:14
122 visninger
0
Private answer

Dette er i utgangspunktet avhengig av ønsket nøyaktighet. Nøyaktighet har to viktige faktorer: Relativ nøyaktighet og Absolutt nøyaktighet:

Relativ Nøyaktighet: Hvor nøyaktig selve 3D-modellen er og hvor oppløselig den skal være. Skal f. eks. dørkarmer være med, bør det skannes med en oppløsning på 1 cm. Er det nok med kun vegger, kan en oppløsning på 10 cm være god nok.

Absolutt Nøyaktighet: Plassering av modellen i den virkelige verden med korrekte mål. Hvor nøyaktig georefering er påkrevd? Skal modellen benyttes for påbygning og korrekte areal/volum-mål?

Forskjellige metoder vil gi forskjellige resultater og prisen vil variere stort mellom disse.

Teknologien innenfor dette feltet går meget fort fremover og det finnes automatiske metoder så vel som tunge manuelle metoder.

Eksempel på metoder for datainnsamling:
- Laserskanning fra stativ - Relativ nøyaktighet < 1 cm - Laserskanning fra ryggsekk/håndholdt - Relativ nøyaktighet < 5 cm - Fotogrammetrisk "skanning" - Relativ nøyaktighet: Avhengig av oppløsning på bilder. (Bilder til 3D) Metoder for 3D-modellering: - 3D-modellering fra eksisterende tegninger - 3D-modellering fra skanning - Manuell - 3D-modellering fra skanning - Semiautomatisk

Marked as spam
Posted by (Floker: 1, Svar/kommentarer: 1)
Svardato 05/06/2019 11:42