Print Friendly, PDF & Email
  • Floker
  • Hvordan ivareta korrekt georeferering fra start til slutt
0
0
Print Friendly, PDF & Email

Modellene vandrer mellom de forskjellige prosjekterende miljøene og fagene. Til slutt skal det bygges og forvaltes. Korrekt georeferering er essensielt for alle faser og vi bør ivareta og mulig standardisere dette så mye som mulig slik at det blir minst mulig “tilpasninger” i de forskjellige leddene.

Marked as spam
Posted by (Floker: 1, Svar/kommentarer: 1)
Spørsmålsdato 04/06/2019 15:45
81 visninger